لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت اسپانیا در سال 2023

به روزرسانی لیست سفرهای بدون ویزا با پاسپورت اسپانیا در سال 2023

طی چند سال گذشته ، پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا به دلیل مزایای متعدد آن، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. نیازی به ذکر نیست که تعداد زیادی از کشورهای دنیا در لیست سفرهای بدون ویزای اسپانیا قرار دارند.

از سال 2020 ، دارندگان پاسپورت اسپانیایی به 194 کشور دسترسی بدون ویزا دارند و این موضوع پاسپورت اسپانیایی را در میان پنج پاسپورت برتر جهان قرار داده است.

دارندگان ویزای طلایی اسپانیا نیز از دسترسی بدون ویزا به کل منطقه شینگن برخوردار هستند.

برای اطلاع از به روز ترین اطلاعات و آخرین لیست کشورهای بدون ویزا برای اسپانیا ، این سایت را تحت نظر داشته باشید. به محض ایجاد هرگونه تغییر در وضعیت ویزا و دسترسی به کشورها، بدون تأخیر اطلاعات مربوط به آن ها در این سایت منتشر می شود.

لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت اسپانیا در سال 2023

مدت زمان مجاز اقامت و شرایط و ضوابط برای دارندگان پاسپورت اسپانیا به عنوان توریست، بدون ویزا، با ویزا هنگام ورود یا مجوز الکترونیکی سفر.

اروپا

کشوربدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
اتریش دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
بلژیک دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
جمهوری چک دارندگان پاسپورت اسپانیا و ویزای طلایی نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر برای مقاصد شناسایی کافی خواهد بود. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
دانمارک دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
استونی دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
فنلاند دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
فرانسه دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
آلمان دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
یونان دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
مجارستان دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
ایسلند دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
ایرلند دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
ایتالیا دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
لتونی دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
لیختن اشتاین دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
لیتوانی دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
لوکزامبورگ دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
مالتا دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
هلند دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
نروژ دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
لهستان دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
پرتغال دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
اسلواکی دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
اسلوونی دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
سوئد دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
سوئیس دارندگان پاسپورت و ویزای طلایی اسپانیا نیاز به ویزا برای سفر به کشورهای شینگن ندارند. داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی کافی است. به بازدیدکنندگان اقامت 90 روزه در هنگام ورود اعطا می شود.
آلبانی ویزا به آلبانی برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت 90 روز از روز ورود.
آندورا ویزا به آندورا برای شهروندان اسپانیایی با کارت شناسایی معتبر نیاز نیست.
بلاروس ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مسافران به مدت 30 روز از روز ورود می توانند اقامت داشته باشند. ورود و خروج باید از طریق فرودگاه بین المللی مینسک انجام شود.
بوسنی و هرزگوین ویزا مورد نیاز نیست و مسافران 90 روز در هر دوره 6 ماهه می توانند اقامت داشته باشند. داشتن کارت شناسایی معتبر ضروری است.
مولداوی ویزا به مولداوی برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست. اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه مجاز است.
موناکو ویزا به موناکو برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست.
مونته نگرو ویزا به مونته نگرو برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت 90 روز است.
مقدونیه شمالی ویزا برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه.
سن مارینو ویزای سن مارینو برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست.
صربستان ویزای صربستان برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت 90 روز در مدت 6 ماه.
اوکراين ویزای اوکراین برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه.
انگلستان آزادی سفر تا دسامبر 2020
شهر واتیکان ویزا برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر برای سفر به شهر واتیکان مورد نیاز نیست.
بلغارستان ویزای بلغارستان برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست.
کرواسی ویزای کرواسی برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر موردنیاز نیست.
قبرس ویزای کرواسی برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست.
گرجستان ویزا برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت یک سال
رومانی

آمریکا

کشوربدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
آرژانتین ویزای آرژانتین برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست. مجاز به اقامت به مدت 90 روز از روز ورود. ارائه اثر انگشت در هنگام ورود ضروری است.
بولیوی ویزا مورد نیاز نیست و مسافران می توانند به مدت 90 روز از روز اقامت داشته باشند.
برزیل ویزای برزیل برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه وجود دارد. شهروندان اسپانیایی باید بلیط بازگشت، رزرو و پرداخت محل اقامت و یا دعوت نامه از یک حامی و اثبات تمکن مالی همراه داشته باشد.
بلیز دارندگان پاسپورت اسپانیا برای دسترسی به بلیز نیاز به ویزا ندارند.
شیلی دارندگان پاسپورت اسپانیا نیاز به ویزای شیلی ندارند. مجاز به اقامت به مدت 90 روز.
کلمبیا شهروندان اسپانیا نیازی به ویزای کلمبیا ندارند و مجاز به اقامت به مدت 90 روز - قابل تمدید تا اقامت 180 روز در یک دوره یک ساله می باشند. ارائه اثر انگشت در هنگام ورود ضروری می باشد.
اکوادور اکوادور نیاز به ویزا ندارد و شهروندان اسپانیا در هنگام ورود می توانند به مدت 90 روز اقامت داشته باشند.
گویان در هنگام سفر به گویان نیازی به ویزا نیست و مسافران مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند.
پاراگوئه شهروندان اسپانیا برای سفر به پاراگوئه ملزم به اخذ ویزا نیستند و به آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز از روز ورود داده می شود.
پرو ویزای پرو برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 6 ماهه هستند.
اروگوئه ویزای اروگوئه برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
کاستاریکا شهروندان اسپانیا برای سفر به کاستاریکا ویزا لازم ندارند و به آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز داده خواهد شد.
ونزوئلا ویزای ونزوئلا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
السالوادور السالوادور نیاز به ویزا ندارد و مسافران مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند.
گواتمالا هنگام سفر به گواتمالا، ویزا مورد نیاز نیست و شهروندان اسپانیا می توانند به مدت 90 روز اقامت داشته باشند.
هندوراس ویزا در هنگام سفر به هندوراس مورد نیاز نیست و شهروندان اسپانیا مجوز اقامت به مدت 3 ماه را دارند.
مکزیک ویزای مکزیک برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آن ها می توانند به مدت 180 روز از روز ورود اقامت داشته باشند.
نیکاراگوئه ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و به آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هنگام ورود داده می شود.
پاناما ویزای پاناما برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها می توانند در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 180 روز بگیرند.
هائیتی هنگام سفر به هائیتی ویزا مورد نیاز نیست و شهروندان اسپانیا مجاز به اقامت به مدت 90 روز را دارند.
ایالات متحده در ایالات متحده برای شهروندان اسپانیا، برنامه لغو ویزا وجود دارد. در هنگام ورود به کشور، اقامت به مدت 90 روز مجاز و قابل دریافت است. در صورت ورود از طریق هواپیما و یا کشتی کروز مسافربری نیاز به مجوز ESTA (معتبر به مدت 2 سال از زمان صدور) می باشد. ارائه اثر انگشت در هنگام ورود ضروری است.
کانادا مجوز سفر الکترونیکی مورد نیاز است که از طریق برنامه آنلاین در دسترس است. دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 6 ماه اقامت داشته باشند

آسیا

کشوربدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
ارمنستان ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مجاز به اقامت به مدت 180 روز از روز ورود وجود دارد.
پاکستان مجوز سفر الکترونیکی مورد نیاز است که از طریق برنامه آنلاین در دسترس است. دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 30 روز اقامت داشته باشند
بحرین eVisa / ویزا در هنگام ورود قابل دریافت است و مسافران مجاز به اقامت فقط به مدت 14 روز از روز ورود می باشند.
بنگلادش ویزا در هنگام ورود به بنگلادش برای شهروندان اسپانیا در دسترس است اما در تمام نقاط ورودی در دسترس نیست. مسافران مجاز به اقامت به مدت 30 روز از روز ورود می باشند.
برونئی ویزا برای شهروندان اسپانیا که به برونئی سفر می کنند مورد نیاز نیست و مسافران مجاز به اقامت به مدت 90 روز را دارند.
کامبوج eVisa / ویزا در هنگام ورود به کامبوج برای شهروندان اسپانیا قابل دریافت است و مجوز اقامت به مدت 30 روز را به مسافران می دهد. ویزا به صورت آنلاین نیز قابل دریافت است. مسافران در هنگام ورود ملزم به ارائه اثر انگشت خواهند بود.
اندونزی ویزا در هنگام سفر به اندونزی مورد نیاز نیست و در هنگام ورود مسافران مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند.
عراق
اسرائیل ویزای اسرائیل مورد نیاز نیست و مسافران تنها به مدت 3 ماه می توانند اقامت داشته باشند
ژاپن شهروندان اسپانیا برای سفر به ژاپن نیاز به ویزا ندارند و مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هنگام ورود می باشند. ارائه اثر انگشت در هنگام ورود الزامی است.
اردن امکان دریافت ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا با هزینه 40 دینار اردن با شرایط خاص وجود دارد. در تمام نقاط ورود اینکار امکان پذیر نیست.
قزاقستان قزاقستان نیاز به ویزا ندارد و شهروندان اسپانیا در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند.
کویت eVisa / ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و آنها در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند.
قرقیزستان ویزای قرقیزستان برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 60 روز هستند.
لائوس eVisa / ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا قابل اخذ است و آنها مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند. ویزا در هنگام ورود در فرودگاه های بین المللی لانگ فابنگ در دسترس است، ویزا در هنگام ورود تا 60 روز قابل تمدید است.
لبنان ویزا در هنگام ورود میسر است و مجوز اقامت به مدت 1 ماه به مسافران داده می شود. این زمان قابل تمدید برای 2 ماه دیگر است و به صورت رایگان در فرودگاه بین المللی بیروت و یا هر بندر ورود دیگر در دسترس می باشد به شرطی که هیچ ویزا یا مهر اسرائیلی وجود نداشته باشد. نیاز به ارائه شماره تلفن، آدرس در لبنان و بلیط سفر غیر قابل استرداد می باشد.
مالزی ویزای مالزی برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند. ارائه اثر انگشت در هنگام ورود الزامی است.
مالدیو امکان اخذ ویزای رایگان در هنگام ورود به مالدیو برای شهروندان اسپانیایی وجود دارد. اقامت به مدت 30 روز از روز ورود مجاز است.
مغولستان دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 30 روز اقامت داشته باشند.
نپال ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا قابل اخذ است اما در تمام نقاط ورود در دسترس نیست. مجوز اقامت به مدت 90 روز وجود دارد.
عمان eVisa عمان برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و آنها مجاز به اقامت به مدت 30 روز از روز ورود می باشند.
فیلیپین
قطر شهروندان اسپانیا برای سفر به قطر نیاز به ویزا ندارند و مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
عربستان سعودی eVisa / ویزای عربستان سعودی برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و آنها در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 90 روز می باشند.
سنگاپور ویزای سنگاپور برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
کره جنوبی ویزای کره جنوبی مورد نیاز نیست و مسافران در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند. مسافران در هنگام ورود نیاز به ارائه اثر انگشت خواهند داشت.
سری لانکا eVisa / ویزا در هنگام ورود به سری لانکا برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و آنها مجاز به اقامت به مدت 30 روز می باشند.
تاجیکستان دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 90 روز اقامت داشته باشند.
تایلند ویزای تایلند برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند. در صورت سفر با وسیله غیر هوایی، حداکثر دو بازدید سالانه مجاز است.
ترکیه ویزا برای شهروندان اسپانیا با کارت شناسایی معتبر مورد نیاز نیست، مجوز اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه (تا 2 مارس 2020) وجود دارد.
امارات متحده عربی شهروندان اسپانیا برای سفر به امارات متحده عربی ویزا نیاز ندارند و مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند. مسافران ملزم به ارائه اثر انگشت در هنگام ورود می باشند.
ازبکستان شهروندان اسپانیا برای ازبکستان نیاز به ویزا ندارند و مجاز به اقامت به مدت 30 روز از روز ورود هستند.
ویتنام ویزای ویتنام برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مجاز به اقامت تنها برای 14 روز می باشند. eVisa یکبار ورود با اعتبار به مدت 30 روز نیز در دسترس است.

آفریقا

کشوربدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
بوتسوانا ویزا لازم نیست. مسافران به مدت 90 روز طی یک دوره سال می توانند اقامت داشته باشند.
بورکینافاسو ویزا در هنگام ورود به بورکینافاسو قابل اخذ است و مسافران می توانند به مدت 1 ماه از روز ورود اقامت داشته باشند.
بوروندی دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 30 روز اقامت داشته باشند.
کیپ ورد مجوز اقامت بدون نیاز به ویزا به مدت 30 روز وجود دارد. باید حداقل پنج روز قبل از ورود به صورت آنلاین ثبت نام انجام شود.
کوموروس شهروندان اسپانیا برای سفر به کومورس می توانند ویزا در هنگام ورود دریافت کنند و مسافران مجاز به اقامت به مدت 45 روز هستند.
مصر eVisa / ویزا در هنگام ورود در مصر میسر است. شهروندان اسپانیا در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند.
اسواتینی اسواتینی نیاز به ویزا ندارد و مسافران به مدت 30 روز می توانند اقامت داشته باشند.
گامبیا دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 90 روز اقامت داشته باشند.
گینه بیسائو eVisa / ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا قابل اخذ بوده و مجوز اقامت به مدت 90 روز وجود دارد.
لسوتو ویزای لسوتو برای شهروندان اسپانیایی مورد نیاز نیست و آنها در هنگام ورود مجاز به اقامت فقط برای 14 روز می باشند.
ماداگاسکار eVisa / ویزا در هنگام ورود در دسترس بوده و مسافران مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
مالاوی eVisa / ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و مسافران در هنگام ورود می توانند به مدت 90 روز مجوز اقامت دریافت کنند.
موریتانی ویزای موریتانی در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز بوده و در فرودگاه بین المللی اومتونسی در دسترس است.
موریس ویزای موریس برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مسافران در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
مراکش ویزای مراکش مورد نیاز نیست و مسافران مجاز به اقامت به مدت 3 ماه در هنگام ورود هستند.
موزامبیک ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا قابل اخذ است و به آنها در هنگام ورود مجوز اقامت به مدت 30 روز داده می شود.
نامیبیا ویزای نامیبیا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 3 ماه در عرض یک سال تقویمی هستند.
رواندا eVisa / ویزای رواندا برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و آنها در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند.
سائوتومه و پرینسیپ
سنگال ویزای سنگال برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.
سیشل ویزای سیشل برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها در هنگام ورود مجوز اقامت به مدت 3 ماه را دارند.
سیرالئون ویزا در هنگام ورود برای شهروندان اسپانیا که به سیرالئون سفر می کنند در دسترس است.
سومالی ویزا در هنگام ورود به سومالی برای شهروندان اسپانیا و در فرودگاه های بربره، بوراما، بورائو، اریگاوو و هارگیسا در دسترس است. اقامت 30 روزه در فرودگاه بوساسو، فرودگاه گالکایو و فرودگاه موگادیشو قابل دریافت است.
آفریقای جنوبی ویزای آفریقای جنوبی برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و به آنها در هنگام ورود مجوز اقامت به مدت 90 روز داده می شود.
تانزانیا eVisa / ویزا در هنگام ورود به تانزانیا برای شهروندان اسپانیا قابل دریافت است و مجوز اقامت به مدت 3 ماه وجود دارد.
توگو ویزا در هنگام ورود به توگو برای شهروندان اسپانیا در دسترس است و مسافران مجاز به اقامت فقط به مدت 7 روز هستند.
تونس ویزا برای شهروندان اسپانیا که به تونس سفر می کنند مورد نیاز نیست و مجوز اقامت به مدت3 ماه وجود دارد.
زامبیا دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 90 روز اقامت داشته باشند.
زیمبابوه eVisa / ویزا در هنگام ورود به زیمبابوه برای شهروندان اسپانیا قابل دریافت است و مجوز اقامت به مدت 3 ماه و تنها برای مقاصد گردشگری وجود دارد. همچنین این ویزای دریافتی برای دسترسی به زامبیا نیز قابل استفاده است.

کارائیب

کشور / قلمروبدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت و نکته ها
آنتیگوا و باربودا دارندگان پاسپورت اسپانیا مجاز به اقامت به مدت 3 ماه از روز ورود هستند.
باهاماس دارندگان پاسپورت اسپانیا مجاز به اقامت به مدت 3 ماه از روز ورود هستند.
باربادوس دارندگان پاسپورت اسپانیا مجاز به اقامت به مدت 3 ماه از روز ورود هستند.
دومینیکا دومینیکا نیاز به ویزا ندارد. شهروندان اسپانیا مجاز به اقامت 90 روزه در هر دوره 180 روزه هستند.
جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن نیاز به ویزا ندارد. مدت اقامت اولیه 30 روز می باشد و اقامت طولانی تر بسته به هزینه های خروج و هزینه های اقامت مازاد متغیر می باشد.
گرنادا گرنادا نیاز به ویزا ندارد و شهروندان اسپانیا مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند.
جامائیکا ویزا مورد نیاز نیست و شهروندان اسپانیایی در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 30 روز هستند.
سنت کیتس و نویس ویزای سنت کیتس و نویس مورد نیاز نیست و شهروندان اسپانیایی مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند.
سنت لوسیا ویزای سنت لوسیا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مسافران مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
ترینیداد و توباگو ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مسافران مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
سنت وینسنت و گرنادین ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست، و مسافران مجاز به اقامت به مدت 3 ماه هستند.
جزیره نورفک مجوز سفر الکترونیکی مورد نیاز است که از طریق برنامه آنلاین در دسترس است. دارندگان پاسپورت اسپانیایی می توانند 3 ماه اقامت داشته باشند

اقیانوسیه

کشوربدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
فیجی فیجی نیاز به ویزا ندارد و شهروندان اسپانیا می توانند به مدت 4 ماه اقامت داشته باشند.
کیریباتی ویزای کیریباتی برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه می توانند اقامت داشته باشند.
جزایر مارشال ویزای جزیره مارشال برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه می باشند.
میکرونزی ویزای میکرونزی برای شهروندان اسپانیایی مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه می باشند.
نیوزیلند شهروندان اسپانیا باید از مجوز سفر الکترونیکی برای سفر به نیوزیلند استفاده کنند و به مسافران مجوز اقامت به مدت 90 روز داده خواهد شد. علاوه بر مجوز سفر الکترونیکی، مجوز بین المللی و گردشگری لوی جهت حفاظت از بازدید کنندگان نیز باید تهیه شود.
پالائو ویزای پالائو برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و مسافران در هنگام ورود مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
ساموآ ویزای ساموآ برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
جزایر سلیمان ویزای جزیره سلیمان برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
تیمور شرقی ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
تونگا ویزای تونگا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجاز به اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روزه هستند.
تووالو ویزا برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجوز اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روز را دارند.
وانواتو ویزای وانواتو برای شهروندان اسپانیا مورد نیاز نیست و آنها مجوز اقامت به مدت 90 روز در هر دوره 180 روز را دارند.
استرالیا شهروندان اسپانیا مجاز به اقامت به مدت 90 روز هستند.

سرزمین ها

سرزمینبدون ویزاویزا در هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
کوزوو 90 روز
هنگ کنگ (SAR چین) شهروندان اسپانیایی می توانند 14 روز اقامت داشته باشند.
ماکائو شهروندان اسپانیایی مجاز به اقامت 90 روز در ماکائو هستند.
فلسطین ورود از طریق دریا به نوار غزه مجاز نیست.
تایوان 90 روز
آنگویلا 3 ماه
جزایر فارو جزایر فارو بخشی از دانمارک می باشند نه شینگن. برای دریافت ویزا باید از طریق سفارت دانمارک اقدام کنید.
جبل الطارق آزادی حرکت تا 31 دسامبر 2020
گرینلند آزادی حرکت
گویان فرانسه حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
هند غربی فرانسه حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
مایوت حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
مونتسرات شهروندان اسپانیایی می توانند تا 6 ماه اقامت داشته باشند.
کالدونیای جدید حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
پورتوریکو مسافران به عنوان بخشی از برنامه معافیت ویزا ، می توانند ویزای 90 روزه دریافت کنند که به مدت 2 سال اعتبار دارد.
ریونیون حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
سن-پیر و میکلون حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
والیس و فوتونا حداکثر 90 روز در یک دوره 180 روزه با پاسپورت بیومتریک
جزایر کوک 31 روز
نیووی شهروندان اسپانیایی می توانند حداکثر 30 روز اقامت داشته باشند.
آروبا 90 روز
برمودا دارندگان پاسپورت اسپانیا می توانند تا 6 ماه اقامت داشته باشند.
بونیر، سنت یوستاتیوس و سبا شهروندان اسپانیا می توانند تا 3 ماه اقامت داشته باشند.
کوراسائو 90 روز
سنت مارتن 90 روز
جزایر ویرجین انگلیس
جزایر کیمن 6 ماه
جزایر فالکلند 3 ماه
سنت هلنا اعتبار پاسپورت 6 ماهه و بیمه درمانی مورد نیاز است ، دارندگان پاسپورت اسپانیا می توانند تا 183 روز اقامت داشته باشند.
جزایر ترک و کایکوس 90 روز
ساموآ آمریکایی 30 روز
گوام مسافران به عنوان بخشی از برنامه معافیت ویزا ، می توانند ویزای 90 روزه دریافت کنند که به مدت 2 سال معتبر است.
جزایر ماریانای شمالی مسافران به عنوان بخشی از برنامه معافیت ویزا ، می توانند ویزای 90 روزه دریافت کنند که به مدت 2 سال معتبر است.
جزایر ویرجین ایالات متحده مسافران به عنوان بخشی از برنامه معافیت ویزا ، می توانند ویزای 90 روزه دریافت کنند که به مدت 2 سال معتبر است.
پلینزی فرانسه

چنانچه قصد اقدام برای برنامه ویزای طلایی اسپانیا را دارید ، درنگ نکنید و برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. تیم Guide Consultants در کلیه مراحل دریافت ویزای طلایی اسپانیا شما را راهنمایی می کنند.