لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت پرتغال در سال 2023

به روزرسانی لیست سفرهای بدون ویزا با پاسپورت پرتغال در سال 2023

طی چند سال گذشته ، دولت پرتغال با موفقیت در تلاش بوده است تا لیست کشورهای بدون ویزای خود را گسترش دهد.

دارندگان ویزای طلایی پرتغال از دسترسی بدون ویزا به تمام کشورهای عضو منطقه شینگن برخوردار هستند.

از سال 2020 ، دارندگان پاسپورت پرتغال به 191 کشور بدون نیاز به ویزا، دسترسی دارند و این موضوع پاسپورت پرتغال را در رده ششم جهان قرار داده است.

تیم ما هرگونه تغییری را در اولین فرصت رصد کرده و اطلاعات مربوط به ویزا بین پرتغال و سایر کشورها را در قسمت به روزرسانی ها اعلام می کند. برای اطلاع از به روزترین اطلاعات و جدیدترین لیست کشورهای بدون ویزا برای پرتغال ، این وب سایت را تحت نظر داشته باشید.

لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت پرتغال در سال 2023

مدت زمان مجاز اقامت و شرایط و ضوابط برای دارندگان پاسپورت پرتغال به عنوان توریست، بدون ویزا، با ویزا هنگام ورود یا مجوز الکترونیکی سفر.

اروپا

کشوربدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
آلبانی دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به آلبانی نیازی به ویزا ندارند. ارائه کارت شهروندی معتبر ، شناسنامه یا پاسپورت کافی است. هنگام ورود 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
آندورا شهروندان پرتغال برای سفر به آندورا نیازی به ویزا ندارند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند. هنگام ورود 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
اتریش پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت برای سفر به اتریش نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
بلاروس دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به بلاروس نیازی به ویزا ندارند. با ورود به فرودگاه بین المللی مینسک 30 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
بلژیک پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به بلژیک نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
بوسنی و هرزگوین شهروندان پرتغال برای سفر به بوسنی و هرزگوین نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز اقامت برای اهداف گردشگری در مدت 6 ماه تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
بلغارستان دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به بلغارستان نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
کرواسی دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به کرواسی نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
قبرس دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به قبرس نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
جمهوری چک پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت برای سفر به جمهوری چک نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
دانمارک پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به دانمارک نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
استونی پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به استونی نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
فنلاند پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به فنلاند نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
فرانسه پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به فرانسه نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
گرجستان دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به گرجستان نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود 1 سال مجوز اقامت دارند. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
آلمان پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت برای سفر به آلمان نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
یونان پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به یونان نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
مجارستان پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به مجارستان نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
ایسلند پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به ایسلند نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
ایرلند پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به ایرلند نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
ایتالیا پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به ایتالیا نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
لتونی پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به لتونی نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
لوکزامبورگ پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به لوکزامبورگ نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
مالتا پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به مالت به ویزا نیاز ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
مولداوی دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به مولداوی نیازی به ویزا ندارند. هر 6 ماه یکبار اقامت گردشگری 90 روزه به مسافران تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
موناکو شهروندان پرتغال برای سفر به موناکو نیازی به پاسپورت ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت توریستی اعطا می شود. ارائه گواهی شهروندی معتبر در هنگام ورود لازم است.
مونته نگرو شهروندان پرتغال که به مونته نگرو سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. پاسپورت یا کارت شهروندی در هنگام ورود لازم به ارائه بوده و 90 روز اقامت توریستی برای آنها صادر می شود. با پاسپورت 90 روز و با کارت شهروندی 30 روز اقامت قابل دریافت است .
هلند پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به هلند نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
مقدونیه شمالی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به مقدونیه شمالی نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود باید کارت شهروندی معتبر ارائه کرده و مجاز به 90 روز اقامت هستند.
نروژ پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به نروژ نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
لهستان پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به لهستان نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
رومانی دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به رومانی نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
سان مارینو دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به سن مارینو نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد. ارائه کارت معتبر شهروندی در هنگام ورود الزامی است.
صربستان شهروندان پرتغال برای ورود به صربستان نیازی به ویزا ندارند. مسافران اقامت گردشگری 90 روزه طی هر 6 ماه دریافت می کنند. ارائه کارت شهروندی معتبر برای ورود به کشور لازم است.
اسلواکی پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به اسلواکی به ویزا نیاز ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
اسلوونی پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به اسلوونی نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
اسپانیا پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به اسپانیا نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
سوئد پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به سوئد نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
سوئیس پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به سوئیس نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز از 180 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران هنگام ورود بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر همراه داشته باشند.
ترکیه دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به ترکیه نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت گردشگری در مدت 6 ماه به مسافران داده می شود و هنگام ورود باید کارت شهروندی معتبر ارائه دهند.
اوکراین شهروندان پرتغال که به اوکراین سفر می کنند برای ورود به این کشور نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت 90 روزه در مدت 6 ماه با هدف گردشگری هستند.
انگلستان دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به انگلستان نیازی به ویزا ندارند . 90 روز اقامت گردشگری در مدت 6 ماه به مسافران داده می شود و هنگام ورود باید کارت شهروندی معتبر ارائه دهند.
شهر واتیکان دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به شهر واتیکان نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود ، به شرط ارئه کارت شهروندی معتبر اقامت 90 روز برای اهداف توریستی دریافت خواهند کرد.
لیختن اشتاین پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به لیختن اشتاین نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت گردشگری در مدت 6 ماه به مسافران داده می شود و هنگام ورود باید کارت شهروندی معتبر ارائه دهند.
لیتوانی پرتغال بخشی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان / دارندگان پاسپورت آن برای سفر به لیتوانی نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت گردشگری در مدت 6 ماه به مسافران داده می شود و هنگام ورود باید کارت شهروندی معتبر ارائه دهند.

آمریکا

کشوردسترسی بدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
آرژانتین شهروندان پرتغال که به آرژانتین سفر می کنند برای ورود به این کشور نیازی به ویزا ندارند اما در هنگام ورود باید پاسپورت و بلیط بازگشت ارائه دهند. مسافران اجازه اقامت 90 روزه برای اهداف گردشگری دارند.
بلیز دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به بلیز نیازی به ویزا ندارند. اثبات تمکن کافی، بلیط برگشت، پاسپورت 6 ماهه معتبر باید در هنگام ورود ارائه شود. مسافران اجازه اقامت 30 روزه برای اهداف گردشگری دارند.
بولیوی شهروندان پرتغال برای ورود به بولیوی نیازی به ویزا ندارند و ملزم به ارائه پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار و کارت مهاجرت معتبر نیز نمی باشند. هنگام ورود به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
برزیل دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به برزیل نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در یک دوره 180 روزه برای اهداف توریستی اعطا می شود. مسافران واجد شرایط تمدید هستند .
کانادا دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به کانادا نیازی به ویزا ندارند. اگر مسافران از طریق هواپیما وارد کشور شوند ، لازم است که برای ETA اقدام کنند. این مجوز به مدت 5 سال معتبر بوده و ورودهای متعدد را امکان پذیر می کند اما مسافران نمی تواند بیش از 180 روز در هر بازدید در کانادا اقامت داشته باشند.
شیلی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به شیلی نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه هنگام ورود فقط برای اهداف توریستی اعطا می شود.
کلمبیا شهروندان پرتغال برای سفر به کاستاریکا نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود مجوز اقامت 90 روزه برای مقاصد گردشگری دارند.
کوستاریکا شهروندان پرتغال برای سفر به کاستاریکا نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود مجوز اقامت 90 روزه برای مقاصد گردشگری دارند.
اکوادور دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به اکوادور نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه برای مقاصد گردشگری در بدو ورود اعطا می شود.
السالوادور شهروندان پرتغال برای سفر به السالوادور نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود برای مقاصد گردشگری 3 ماه مجوز اقامت دارند.
گواتمالا دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به گواتمالا نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هنگام ورود فقط برای اهداف توریستی اعطا می شود.
گویان شهروندان پرتغال برای سفر به گویان نیاز به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هنگام ورود فقط برای اهداف توریستی اعطا می شود.
هندوراس دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به هندوراس نیازی به ویزا ندارند. مسافران برای اهداف گردشگری 3 ماه اجازه اقامت دارند.
مکزیک دارندگان پاسپورت پرتغال هنگام سفر به مکزیک نیازی به ویزا ندارند. مسافران ملزم به خریداری کارت توریستی از خطوط هوایی که با آن سفر می کنند و یا هنگام ورود به مکزیک هستند. اقامت 180 روزه برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
نیکاراگوئه دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به نیکاراگوئه نیازی به ویزا ندارند. مسافران ملزم به ارائه پاسپورت معتبر تا 6 ماه از روز ورود هستند. اقامت 90 روزه برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
پاناما شهروندان پرتغال هنگام سفر به پاناما نیازی به ویزا ندارند. تمام آنچه که نیاز دارند پاسپورت است و هنگام ورود ، 180 روز مجوز اقامت برای هدف توریستی به آنها تعلق می گیرد.
پاراگوئه شهروندان پرتغال هنگام سفر به پاراگوئه نیازی به ویزا ندارند. تمام آنچه آنها نیاز دارند پاسپورت است و هنگام ورود ، 90 روز مجوز اقامت برای سفر توریستی به آنها تعلق می گیرد.
پرو دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به پرو نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
ایالات متحده دارندگان پاسپورت پرتغال واجد شرایط درخواست ویزا هستند که به آنها امکان می دهد برای اهداف توریستی و تجاری به ایالات متحده سفر کنند. مسافران باید فرم ETSA را تکمیل کنند که این مجوز در صورت تأیید ، 2 سال پس از صدور معتبر بوده و به مسافران مجوز 90 روز اقامت می دهد.
اروگوئه دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به اروگوئه نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هنگام ورود فقط برای اهداف توریستی اعطا می شود.
ونزوئلا دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به ونزوئلا نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هنگام ورود فقط برای اهداف توریستی اعطا می شود.
کاستاریکا شهروندان پرتغال برای سفر به کاستاریکا نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود مجوز اقامت 90 روزه برای مقاصد گردشگری دارند.

آفریقا

کشوردسترسی بدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
بوتسوانا دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به بوتسوانا نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت 3 ماهه در هر سال فقط برای بازدید توریستی یا خانوادگی هستند.
بورکینافاسو شهروندان پرتغال می توانند در بدو ورود به بورکینافاسو ویزا بگیرند. ویزای یک بار یا چندبار ورود قابل اقدام است که هر دو دارای اعتبار 3 ماه پس از صدور هستند. مسافران می توانند 1 ماه برای اهداف گردشگری اقامت کنند.
بوروندی دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند 30 روز اقامت داشته باشند
جزایر کیپ ورد دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزایر کیپ ورد نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید 5 روز قبل از ورود ثبت نام کنند و اقامت گردشگری 30 روزه دریافت کنند .
کوموروس شهروندان پرتغال که به کوموروس سفر می کنند می توانند هنگام ورود از تمام نقاط ورودی ویزا بگیرند. مسافران ملزم به پرداخت هزینه جهت دریافت 45 روز اقامت برای اهداف توریستی هستند.
مصر دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند درخواست ویزای یک بار یا چندبار ورود کنند یا در بدو ورود ویزا بگیرند. مسافران باید حداقل 7 روز قبل از سفر برای eVisa اقدام کنند. به محض ورود ، مسافران باید پرینت eVisa و دعوت نامه خود را همراه داشته باشند که هدف آنها از سفر (گردشگری ، تجاری ) را نشان دهد و در صورت داشتن کارت شهروندی معتبر ، 30 روز اقامت به آنها اعطا می شود .
اسواتینی (سوازیلند) دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به سوازیلند نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 30 روز اقامت پس از ورود تعلق می گیرد و برای 30 روز بیشتر واجد شرایط تمدید هستند. اگر مسافران مایل به اقامت بیشتر باشند باید برای مجوز اقامت موقت اقدام کنند.
گابن شهروندان پرتغال می توانند درخواست ویزای تک یا چند بار ورود کنند یا در بدو ورود به گابن ویزا دریافت کنند. به مسافران توصیه می شود بدون اخذ رسید مجوز سفر به مسافرت نروند . هنگام ورود به فرودگاه بین المللی لیبرویل ، به بازدیدکنندگان 30 یا 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
گامبیا دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند 90 روز اقامت داشته باشند
گینه بیسائو دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند در بدو ورود به فرودگاه بین المللی گینه بیسائو ویزا بگیرند یا برای ویزای eVisa درخواست دهند. مسافران باید مدارک مالی ، بلیط پرواز برگشت و پاسپورت معتبر ارائه دهند. پس از تأیید ، به مسافران 90 روز اقامت برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
لسوتو شهروندان پرتغال که به مدت 14 روز یا کمتر به لسوتو سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود باید پاسپورت معتبر ارائه شود.
ماداگاسکار شهروندان پرتغال که به ماداگاسکار سفر می کنند می توانند به صورت آنلاین درخواست eVisa کرده و یا هنگام ورود ویزا دریافت کنند. به مسافران توصیه می شود حداقل 3 روز قبل از سفر برای eVisa اقدام کنند. هنگام ورود ، به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
مالاوی دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند در بدو ورود به مالاوی ویزا بگیرند یا درخواست eVisa دهند. eVisa پس از صدور 90 روز معتبر است و مسافران در هنگام ورود 90 روز مجوز اقامت دارند.
موریتانی دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند در بدو ورود به بندرگاه بین المللی نواکشوت- اومونتسی ویزا بگیرند . مدت اقامت مجاز مشخص نشده است.
موریس دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به موریس نیازی به ویزا ندارند. مسافران فقط برای اهداف گردشگری می توانند 90 روز اقامت کنند. اگر مسافران مایل به کار در موریس هستند ، لازم است درخواست مجوز کار دهند.
مراکش دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به مراکش نیازی به ویزا ندارند. آنها ملزم به ارائه پاسپورت معتبر با حداقل یک صفحه خالی و مجاز به اقامت 3 ماهه هستند.
موزامبیک دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند در بدو ورود به موزامبیک ویزا بگیرند. آنها ملزم به ارائه مدارک تمکن کافی ، محل اقامت و بلیط پرواز برگشت هستند. مسافران فقط برای اهداف گردشگری مجوز 30روز اقامت دارند.
ناميبيا دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند به صورت بدون ویزا حداکثر 3 ماه در هر سال در نامیبیا اقامت کنند. مسافران فقط در شرایطی که به صورت توریستی سفر کرده و یا قصد دیدار با خانواده دارند مجاز به ورود بدون ویزا هستند.
رواندا دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند هنگام ورود به رواندا ویزا بگیرند یا بصورت آنلاین درخواست eVisa کنند. مسافران لازم است هنگام ورود حداقل یک صفحه خالی و اعتبار 6 ماهه روی پاسپورت خود داشته باشند. اقامت 30 روزه فقط برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
سائوتومه و پرینسیپ شهروندان پرتغال برای ورود به سائوتومه و پرینیپ نیازی به ویزا ندارند. اقامت 15 روزه در بدو ورود فقط برای مقاصد گردشگری اعطا می شود.
سنگال شهروندان پرتغال که به سنگال سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند اما هنگام ورود باید پاسپورت معتبر ارائه دهند. اقامت 90 روزه فقط برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
سیشل شهروندان پرتغال که به سیشل سفر می کنند برای ورود نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت معتبر، اثبات تمکن کافی و محل اقامت داشته باشند . 3 ماه اقامت هنگام ورود اعطا می شود.
سیرا لئون شهروندان پرتغال که به سیرالئون سفر می کنند می توانند هنگام ورود ویزا بگیرند. مسافران ملزم به ارائه پاسپورت معتبر هستند و به آنها 30 روز اقامت توریستی تعلق می گیرد.
سومالی دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند با ورود به فرودگاه های بربرا ، بوراما ، بورائو ، اریگاوو و هرگیسا ویزا بگیرند . هنگام ورود به فرودگاه های موگادیشو ، بوساسو و گالکایو ، 30 روز اقامت تعلق می گیرد. اقامت فقط برای مقاصد گردشگری مجاز است.
آفریقای جنوبی شهروندان پرتغال که به آفریقای جنوبی سفر می کنند برای ورود به این کشور نیازی به ویزا ندارند. مسافران در بدو ورود مجوز 90 روز اقامت دارند.
تانزانیا دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند هنگام سفر به تانزانیا برای eVisa آنلاین یا ویزا هنگام ورود درخواست کنند. eVisa برای یک سال معتبر است و مسافران مجاز به اقامت 3 ماهه هنگام ورود به منظور گردشگری ، تفریح و مقاصد بهداشتی هستند. مسافران برای ورود به کشور باید از طریق فرودگاه های زیر اقدام کنند: جولیوس نیرره، فرودگاه بین المللی کلیمانجارو، فرودگاه بین المللی، فرودگاه بین المللی عبید امانی کارومه . مرز زمینی نامانگا و مرز زمینی توندوما.
توگو شهروندان پرتغال که به توگو سفر می کنند می توانند هنگام ورود به کشور ویزا دریافت کنند. مسافران لازم است پاسپورت معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار و یک صفحه خالی ارائه دهند. به آنها 7 روز اقامت برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
تونس شهروندان پرتغال که به تونس سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود باید پاسپورت و کارت شهروندی معتبر ارائه شود. 3 ماه اقامت در هنگام ورود اعطا می شود.
زامبیا دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند 90 روز اقامت داشته باشند
زیمبابوه دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند هنگام ورود به زیمبابوه ویزا دریافت کنند و یا بصورت آنلاین درخواست eVisa کنند. پاسپورت معتبر هنگام ورود باید ارائه شود. مسافران دارای 90 روز مجوز اقامت بوده و همچنین می توانند ویزای جهانی برای دسترسی به زامبیا دریافت کنند.

آسیا

کشوردسترسی بدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
ارمنستان شهروندان پرتغال که به ارمنستان سفر می کنند برای ورود به این کشور نیازی به ویزا ندارند. مسافران هنگام ورود باید پاسپورت معتبر ارائه دهند و اقامت به مدت 180 روز برای اهداف گردشگری به آنها اعطا می شود. مسافران ورودی هنگام ترانزیت باید مدارک سفر به کشور سوم ارائه دهند و مجوز اقامت 3 روزه در ارمنستان را دارند.
بنگلادش شهروندان پرتغال برای سفر به بنگلادش می توانند ویزا هنگام ورود دریافت کنند. به مسافران 30 روز اقامت تعلق می گیرد و ویزا در همه مبادی ورودی قابل دریافت نیست. مسافران واجد شرایط درخواست تمدید ویزا هستند .
برونئی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به برونئی نیازی به ویزا ندارند اما پس از ورود باید پاسپورت با اعتبار 6 ماهه ارائه دهند. مسافران در هنگام ورود مجاز به اقامت 90 روزه برای اهداف توریستی و تجاری هستند.
کامبوج دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به کامبوج می توانند به صورت آنلاین درخواست eVisa کنند یا هنگام سفر ویزا دریافت کنند. مسافران ملزم به ارائه پاسپورت با اعتبار 6 ماه هستند. اعتبار ویزای الکترونیک 90 روز است و به گردشگران مجوز 30 روز اقامت می دهد.
اندونزی دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به اندونزی نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت با اعتبار 6 ماه و بلیط پرواز برگشت ارائه دهند. هنگام ورود 30 روز اقامت توریستی اعطا می شود.
اسرائيل شهروندان پرتغال برای ورود به اسرائيل نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت با اعتبار 6 ماه ارائه دهند. مسافران واردشده به فرودگاه بن گوریون کارت ورود به کشور دریافت خواهند کرد که مجوز 3 ماه اقامت را به آن ها می دهد.
ژاپن دارندگان پاسپورت پرتغال هنگام سفر به ژاپن نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت معتبر، اثبات محل اقامت و بلیط بازگشت ارائه دهند. اقامت 90 روزه با هدف گردشگری و تجاری قابل دریافت است .
اردن
قزاقستان دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به قزاقستان نیازی به ویزا ندارند. اقامت 30 روزه مسافران برای اهداف گردشگری مجاز است.
قرقیزستان دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به قرقیزستان نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت معتبر ارائه دهند و به آنها 60 روز اقامت تعلق می گیرد.
کویت دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند برای ورود به کویت درخواست eVisa آنلاین کنند یا ویزا هنگام ورود دریافت کنند. مسافران در هنگام ورود 3 ماه مجاز به اقامت برای مقاصد گردشگری هستند. چنانچه مسافران به دلایل دیگری (بازدید از اعضای خانواده ، شغل و غیره) مایل به ورود باشند ، لازم است درخواست ویزای دیگری کنند.
لائوس دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند برای سفر به لائوس به صورت آنلاین درخواست eVisa کنند یا ویزای بدو ورود دریافت کنند. مسافران متقاضی دریافت ویزا در بدو ورود باید از نقاط ورودی زیر استفاده کنند: فرودگاه های بین المللی وینتیانا، ساواناکت، لانگفابنگ، پاکسه و 17 گذرگاه شبانه روزی . دارندگان eVisa باید از مبادی ورودی زیر استفاده کنند: فرودگاه بین المللی واتای و پل دوستی تای-لائو . به مسافران 30 روز اقامت قابل تمدید برای 60 روز بیشتر تعلق می گیرد.
لبنان شهروندان پرتغال می توانند هنگام ورود به لبنان در فرودگاه بین المللی بیروت ویزا دریافت کنند. مسافران در هنگام ورود 30 روز مجوز اقامت دارند که این زمان برای 2 ماه دیگر قابل تمدید است.
مالزی شهروندان پرتغال برای سفر به مالزی نیاز به ویزا ندارند. مسافران در بدو ورود 90 روز مجوز اقامت دارند و مهر پاسپورت دریافت می کنند که مجوز فعالیت های تجاری و گردشگری را به آن ها می دهد.
مالدیو شهروندان پرتغال می توانند در بدو ورود به مالدیو ویزا بگیرند. پاسپورت معتبر باید ارائه شود و به مسافران 30 روز اقامت برای اهداف توریستی تعلق می گیرد. شهروندان پرتغال فقط می توانند بدون ویزا به ماله سفر کنند. مسافران باید قبل از سفر به مناطق غیر توریستی از دولت مجوز بگیرند.
مغولستان دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند 30 روز اقامت داشته باشند
نپال دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند هنگام ورود به فرودگاه بین المللی کاتماندو یا هر گذرگاه مرزی ویزا بگیرند و ملزم به ارائه پاسپورت معتبر هستند. به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
عمان
فیلیپین دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به فیلیپین نیازی به ویزا ندارند. 30 روز اقامت به شرطی كه مسافران پاسپورت با اعتبار 6 ماه ارائه دهند و بلیط برگشت داشته باشند، قابل دریافت است.
قطر دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به قطر نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت معتبر و بلیط برگشت ارائه دهند. هنگام ورود 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
عربستان سعودی دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند هنگام ورود به عربستان سعودی برای ویزای آنلاین یا ویزا بدو ورود درخواست کنند. مسافران باید پاسپورت با اعتبار 6 ماهه ارائه دهند و به آنها 90 روز اقامت تعلق می گیرد .
کره جنوبی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به کره جنوبی نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت معتبر ارائه دهند و در هر دوره 180 روزه می توانند90 روز اقامت داشته باشند.
سنگاپور دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به سنگاپور نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت هنگام ورود به مسافران تعلق می گیرد.
سری لانکا شهروندان پرتغال می توانند هنگام ورود به سریلانکا برای eVisa آنلاین درخواست کنند یا ویزا بدو ورود بگیرند. مسافران برای اهداف گردشگری مجاز به 30 روز اقامت هستند.
تاجیکستان دارندگان پاسپورت پرتغال می توانند 30 روز اقامت داشته باشند
تایلند شهروندان پرتغال برای سفر به تایلند نیازی به ویزا ندارند. در صورت عدم سفر با هواپیما ، اقامت 30 روزه و سالانه دوبار مجاز است.
تیمور شرقی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به تیمور شرقی نیازی به ویزا ندارند . مسافران باید پاسپورت با 6 ماه اعتبار ارائه دهند و هر 6 ماه 90 روز اقامت به آنها تعلق می گیرد.
ازبکستان شهروندان پرتغال که به ازبکستان سفر می کنند برای ورود به کشور فقط به پاسپورت احتیاج دارند. به مسافران هنگام ورود 30 روز اقامت تعلق می گیرد.
امارات متحده عربی شهروندان پرتغال که به امارات سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. با ورود به فرودگاه بین المللی دبی ، 90 روز اقامت در هر 6 ماه به مسافران تعلق می گیرد.
بحرین شهروندان پرتغال مجاز به اقامت 14 روزه هستند.
عراق

اقیانوسیه

کشوردسترسی بدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
استرالیا شهروندان پرتغال برای سفر به استرالیا واجد شرایط درخواست ویزای چند بار ورود هستند. 90 روز اقامت در هر بازدید در یک دوره 12 ماهه به مسافران تعلق می گیرد. مسافران می توانند از این ویزا برای گردشگری ، تجارت و تحصیل استفاده کنند. ویزا رایگان و از تاریخ صدور معتبر است. مسافران باید اطمینان حاصل کنند که هیچگونه سو پیشینه کیفری ندارند در غیر اینصورت از ورود محروم می شوند.
فیجی شهروندان پرتغال برای سفر به فیجی نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید مجوز سفر دریافت کنند. هنگام ورود 4 ماه اقامت تعلق می گیرد.
کیریباتی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به کیریباتی نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هر 180 روز تعلق می گیرد. مسافران واجد شرایط تمدید هستند .
جزایر مارشال دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزایر مارشال نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت در هر 180 روز تعلق می گیرد. این اقامت فقط برای مقاصد گردشگری اعطا می شود.
میکرونزی دارندگان پاسپورت پرتغال که به میکرونزی سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. مسافران لازم است پاسپورت معتبر ارائه دهند و می تواند 90 روز اقامت در هر 180 روز دریافت کنند.
نیوزلند دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به نیوزیلند نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد. در صورت لزوم ، هزینه بین المللی محفاظت از توریست و هزینه گردشگری توسط اداره سفر الکترونیکی دریافت می شود.
جزیره پالائو دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزیره پالائو نیازی به ویزا ندارند و در صورت داشتن پاسپورت 6 ماهه به مسافران ، 90 روز اقامت در هر 180 روز تعلق می گیرد.
ساموآ شهروندان پرتغال که به ساموآ سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. 90 روز اقامت در هر 180 روز مجاز است. مسافران ملزم به موارد زیر هستند: پاسپورت معتبر به مدت 6 ماه از تاریخ ورود ، عدم ابتلا به بیماری هایی خطرآفرین برای ساموآ ، عدم هر گونه سوابق اخراج و بلیط پرواز بازگشت.
جزایر سلیمان دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به جزایر سلیمان نیازی به ویزا ندارند . در صورت ارائه پاسپورت معتبر به مسافران ، اقامت 90 روزه در هر 180 روز تعلق می گیرد.
تونگا شهروندان پرتغال که به تونگا سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هر 180 روز بصورت رایگان تعلق می گیرد.
تووالو دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به تووالو نیازی به ویزا ندارند. مسافران فقط برای اهداف گردشگری می توانند اقامت 90 روزه در هر 180 روز دریافت کنند.
وانواتو دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به وانواتو نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در هر 180 روز فقط برای اهداف توریستی به مسافران تعلق می گیرد.

کارائیب

کشوردسترسی بدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
آنتیگوا و باربودا دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به آنتیگوا و باربودا نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود ، از مسافران انتظار می رود که پاسپورت معتبر و اثبات بلیط برگشت ارائه دهند. اقامت 3 ماهه برای اهداف توریستی مجاز است .
آروبا دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به آروبا نیازی به ویزا ندارند. پاسپورت معتبر باید در بدو ورود ارائه شود و اقامت 3 ماهه برای اهداف توریستی مجاز است.
باهاماس دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به باهاماس نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 3 ماه اقامت تعلق می گیرد.
باربادوس دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به باربادوس نیازی به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه برای اهداف گردشگری مجاز است.
دومینیکا دارندگان پاسپورت پرتغال که به دومنیکا سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه مجاز است.
جمهوری دومینیکن شهروندان پرتغال که به جمهوری دومینیکن سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در بدو ورود اعطا می شود.
گرنادا دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به گرنادا نیازی به ویزا ندارند. پاسپورت معتبر لازم بوده و اقامت 3 ماهه مجاز است.
هائیتی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به هائیتی نیازی به ویزا ندارند. پاسپورت معتبر هنگام ورود لازم بوده و اقامت 90 روزه مجاز است.
جامائیکا شهروندان پرتغال که به جامائیکا سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 30 روز اقامت توریستی اعطا می شود.
سنت کیتس و نویس شهروندان پرتغال که به سنت کیتس و نویس سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 3 ماه اقامت توریستی تعلق می گیرد.
سنت لوسیا دارندگان پاسپورت پرتغال که به سنت لوسیا سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه مجاز است.
سنت وینسنت و گرنادین دارندگان پاسپورت پرتغال که به سنت وینسنت و گرنادین سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه داده می شود.
ترینیداد و توباگو دارندگان پاسپورت پرتغال که به ترینیداد و توباگو سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه داده می شود.

سرزمین ها

سرزمیندسترسی بدون ویزاویزا هنگام ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت اقامت
ساموآ آمریکایی شهروندان پرتغال که به ساموای آمریکا سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند اما انتظار می رود ETA دریافت کنند. این مجوز به مسافران اجازه 30 روز اقامت گردشگری را می دهد.
آنگویلا دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به آنگویلا نیازی به ویزا ندارند . هنگام ورود 90 روز اقامت توریستی اعطا می شود.
برمودا دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به برمودا نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجوز حداکثر 6 ماه اقامت دارند که در هنگام ورود تعیین می شود .
بونیر، سنت یوستاتیوس و سبا دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به این سرزمین نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 3 ماه اقامت تعلق می گیرد.
جزیره ویرجین انگلیس دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزیره ویرجین انگلیس نیازی به ویزا ندارند. برای هدف گردشگری ، 30 روز اقامت در نظر گرفته شده است. مسافران واجد شرایط درخواست تمدید اقامت هستند.
جزایر کیمن دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزایر کیمن نیازی به ویزا ندارند. در صورت ورود مسافران با پاسپورت معتبر ، 6 ماه اقامت در هنگام ورود اعطا می شود.
جزایر کوک دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزایر کوک نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 31 روز اقامت تعلق می گیرد.
کوراسائو دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به کوراکاائو نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 31 روز اقامت تعلق می گیرد.
جزایر فارو شهروندان پرتغال هنگام سفر به جزایر فارو نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد به شرط اینکه کارت شهروندی معتبری ارائه کنند.
جزیره فالکلند دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزیره فالکلند نیازی به ویزا ندارند. تعداد روزهای اقامت مجاز مشخص نشده است.
گویان فرانسه شهروندان پرتغال برای ورود به گویان فرانسه نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند.
پلینزی فرانسه دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به پلینزی فرانسه نیازی به ویزا ندارند . آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند.
هند غربی فرانسه شهروندان پرتغال برای ورود به هند غربی فرانسه نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند. این سرزمین شامل مارتینیک ، گوادلوپ ، سنت مارتین و سنت بارتلمی است.
جبل الطارق شهروندان پرتغال هنگام سفر به جبل الطارق نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد به شرط اینکه کارت شهروندی معتبر ارائه کنند.
گرینلند دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به گرینلند نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
گوام شهروندان پرتغال که به گوام سفر می کنند نیاز به ETSA دارند. آنها باید برای برنامه لغو ویزا که به آنها اقامت 90 روزه اعطا می کند ، اقدام کنند.
هنگ کنگ دارندگان پاسپورت پرتغال که به هنگ کنگ سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت هنگام ورود اعطا می شود.
کوزوو شهروندان پرتغال هنگام سفر به کوزوو نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد به شرط اینکه کارت شهروندی معتبری ارائه کنند.
ماکائو دارندگان پاسپورت پرتغال هنگام سفر به ماکائو نیازی به ویزا ندارند. به منظور بازدید توریستی و امور تجاری ، 90 روز اقامت در اختیار بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
مایوت دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به مایوت نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند.
مونتسرات هنگام سفر به مونتسرات ، شهروندان پرتغال نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 14 روز اقامت تعلق می گیرد به شرط اینکه کارت شهروندی معتبری ارائه کنند. اگر مسافران هنگام ورود پاسپورت ارائه کنند ، به آنها 6 ماه اقامت تعلق می گیرد.
کالدونیای جدید دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به کالدونیای جدید نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند.
نیووی دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به نیووی نیازی به ویزا ندارند. مسافران برای اهداف گردشگری 30 روز می توانند اقامت داشته باشند.
جزایر ماریانای شمالی دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به جزایر ماریانای شمالی نیازی به ویزا ندارند. مسافران می توانند ESTA بگیرند که به آنها مجوز ورود به کشور در قالب برنامه لغو ویزا را می دهد. اقامت 90 روزه (در صورت ورود از خارج از کشور) اعطا می شود.
فلسطین شهروندان پرتغال برای سفر به فلسطین نیازی به ویزا ندارند. ورود مسافران از طریق نوار غزه مجاز نیست. 31 روز اقامت اعطا می شود و بازدید کنندگان واجد شرایط تمدید هستند .
پورتوریکو دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به پورتوریکو نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید برای ورود به قلمرو تحت برنامه لغو ویزا درخواست ETSA کنند که به بازدیدکنندگان مجوز اقامت تا 90 روز را می دهد.
سنت هلنا دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به سنت هلنا نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید مجوز بازدید بگیرند و می توانند با پرداخت مبلغ مشخصی در ازای مدت زمان اقامت موردنظر خود مجوز اقامت دریافت کنند.
سن-پیر و میکلون دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به سن-پیر و میکلون نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند.
سنت مارتن دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به سنت مارتن نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 3 ماه مجوز اقامت تعلق می گیرد.
تایوان دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به تایوان نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود ، به شرط داشتن پاسپورت معتبر به مسافران 90 روز اقامت تعلق می گیرد. مسافران می توانند به فعالیت های توریستی و تجاری بپردازند.
جزایر ترک و کایکوس دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزایر ترک و کایکوس نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت توریستی اعطا می شود.
جزایر ویرجین ایالات متحده دارندگان پاسپورت پرتغال برای سفر به جزایر ویرجین ایالات متحده نیازی به ویزا ندارند. مسافران برای ورود به قلمرو تحت برنامه لغو ویزا باید درخواست ETSA کنند.این مجوز به بازدیدکنندگان اجازه اقامت تا 90 روز را می دهد.
والیس و فوتونا دارندگان پاسپورت پرتغال برای ورود به والیس و فوتونا نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند درصورت ارائه كارت شهروندی معتبر هنگام ورود، به مدت 90 روز آزادانه در این سرزمین تردد كنند.
ریونیون
جزیره نورفک

چنانچه قصد اقدام برای برنامه ویزای طلایی پرتغال را دارید ، درنگ نکنید و جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. تیم Guide Consultants در کلیه مراحل دریافت ویزای طلای پرتغال به شما کمک خواهند کرد.