لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت یونان در سال 2022

به روز رسانی لیست سفرهای بدون ویزا با پاسپورت یونان در سال 2022

طی چند سال گذشته، دولت یونان با موفقیت در تلاش بوده است تا لیست کشورهای بدون ویزای خود را گسترش دهد.

دارندگان ویزای طلایی یونان همچنان از دسترسی بدون ویزا به کل منطقه شینگن برخوردار هستند و دارندگان پاسپورت می توانند بدون نیاز به ویزا به کشورهای بسیاری سفر کنند. از سال 2020 دارندگان پاسپورت یونان به 190 کشور بدون نیاز به ویزا دسترسی دارند و این مساله پاسپورت یونان را در میان ده پاسپورت برتر جهان قرار داده است.

هر دو منطقه شینگن و یونان در تلاش جهت تنظیم توافق نامه های لغو ویزا و همکاری با کشورهای جهان هستند. برای آگاهی از به روزترین اطلاعات و جدیدترین لیست کشورهای بدون ویزا برای یونان، این صفحه را تحت نظر داشته باشید.

لیست کشورهای بدون ویزا با پاسپورت یونان در سال 2022

مدت زمان مجاز اقامت و شرایط و ضوابط برای دارندگان پاسپورت یونان به عنوان توریست، بدون ویزا، با ویزا هنگام ورود یا ویزای الکترونیک.

اروپا

کشوربدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
آلبانی شهروندان یونانی برای سفر به آلبانی نیازی به ویزا ندارند. کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر برای تعیین هویت کافی است. هنگام ورود به بازدید کنندگان 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
آندورا شهروندان یونانی برای سفر به آندورا نیازی به ویزا ندارند. مسافران می توانند کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی به همراه داشته باشند. هنگام ورود 90 روز اقامت قابل دریافت است.
اتریش یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به اتریش نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
بلاروس شهروندان یونانی برای سفر به بلاروس نیازی به ویزا ندارند. با ورود به فرودگاه بین المللی مینسک 30 روز اقامت قابل دریافت است. مسافران باید کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور شناسایی به همراه داشته باشند.
بلژیک یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به بلژیک نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
بوسنی و هرزگوین شهروندان یونانی برای سفر به بوسنی و هرزگوین نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 6 ماه با هدف توریستی و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافرین بایستی پاسپورت معتبر به منظور تعیین هویت به همراه داشته باشند.
بلغارستان شهروندان یونانی برای سفر به بلغارستان نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
کرواسی شهروندان یونانی برای سفر به کرواسی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافرین بایستی پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
قبرس شهروندان یونانی برای سفر به قبرس نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافرین بایستی پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
جمهوری چک یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به جمهوری چک نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
دانمارک یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به دانمارک نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
استونی یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به استونی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
فنلاند یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به فنلاند نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
فرانسه یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به فرانسه نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
مجارستان یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به مجارستان نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
ایسلند یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به ایسلند نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
ایرلند شهروندان یونانی برای سفر به ایرلند نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافرین بایستی پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
ایتالیا یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به ایتالیا نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
لیختن اشتاین یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به لیختن اشتاین نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
لیتوانی یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به لیتوانی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
لوکزامبورگ یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به لوکزامبورگ نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
مالتا یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به مالتا نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
مولداوی شهروندان یونانی برای سفر به مولداوی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافرین بایستی پاسپورت یا کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
موناکو شهروندان یونانی برای سفر به موناکو نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت توریستی در بدو ورود به کشور هستند. مسافرین بایستی در هنگام ورود کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
مونته نگرو شهروندان یونانی برای سفر به مونته نگرو نیازی به ویزا ندارند. آنها هنگام ورود باید کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند و به آنها 30 روز اقامت توریستی تعلق می گیرد.
هلند یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به هلند نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
مقدونیه شمالی شهروندان یونانی برای سفر به مقدونیه شمالی نیازی به ویزا ندارند. آنها هنگام ورود باید کارت شناسایی معتبر همراه داشته باشند و به آنها 30 روز اقامت تعلق می گیرد.
نروژ یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به نروژ نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
لهستان یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به لهستان نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
پرتغال دارندگان پاسپورت قبرس برای ورود به پرتغال نیازی به ویزا ندارند. قبرس هنوز جزئی از کشورهای شینگن نیست، بنابرین مسافران برای احراز هویت باید پاسپورت یا کارت شناسایی همراه داشته باشند. اقامت 90 روزه در هنگام ورود قابل دریافت است.
سان مارینو شهروندان یونانی برای سفر به سان مارینو نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در بدو ورود به کشور هستند. مسافرین بایستی در هنگام ورود کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
صربستان شهروندان یونانی برای سفر به صربستان نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت توریستی طی دوره 6 ماهه در بدو ورود به کشور هستند. مسافرین بایستی در هنگام ورود کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
اسلواکی یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به اسلواکی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
اسلوونی یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به اسلوونی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
اسپانیا یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به اسپانیا نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
سوئد یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به سوئد نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
سوئیس یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به سوئیس نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند. مسافران بایستی کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
ترکیه شهروندان یونانی برای سفر به ترکیه نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت توریستی طی دوره 6 ماهه در بدو ورود به کشور هستند و بایستی در هنگام ورود کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشند.
اوکراین شهروندان یونانی برای سفر به اوکراین نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت توریستی طی دوره 6 ماهه در بدو ورود به کشور هستند.
انگلستان شهروندان یونانی برای سفر به انگلستان نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت طی هر 180 روز هستند. کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت لازم است. مسافران آزادی حرکت دارند.
شهر واتیکان برای سفر به واتیکان نیازی به ویزا ندارند. مسافران در هنگام ورود اقامت 90 روزه با اهداف توریستی دریافت می کنند.
گرجستان شهروندان یونانی با کارت شناسایی معتبر نیازی به ویزا ندارند و مجاز به اقامت برای یکسال هستند.
آلمان یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به آلمان نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
لتونی یونان جزئی از کشورهای شینگن است از این رو شهروندان این کشور برای سفر به لتونی نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان مجاز به 90 روز اقامت در هر 180 روز و دارای آزادی حرکت در کشور هستند.
رومانی

امریکا

کشوربدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
آرژانتین
بلیز شهروندان یونانی برای سفر به بلیز نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان باید مدارک مالی کافی، بلیت برگشت و پاسپورت معتبر تا 6 ماه ارائه دهند. پس از تأیید، متقاضیان مجاز به 30 روز اقامت با اهداف توریستی هستند.
بولیوی دارندگان پاسپورت معتبر یونان در هنگام ورود مجاز به سفر بدون ویزا به بولیوی هستند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت با اهداف توریستی و تجاری هستند.
برزیل دارندگان پاسپورت یونانی برای سفر به برزیل نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت از هر 180 روز با اهداف توریستی هستند. این زمان قابل تمدید می باشد.
کانادا دارندگان پاسپورت یونانی برای سفر به کانادا نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی برای ETA درخواست دهند که دارای اعتبار 5 ساله بوده و برای سفر هوایی قابل دریافت است. متقاضیان به دفعات دلخواه می توانند وارد کشور شوند و مجاز به اقامت بیش از 180 روز در هر ورود نیستند.
شیلی دارندگان پاسپورت یونانی برای سفر به شیلی نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت در بدو ورود با اهداف توریستی هستند.
کلمبیا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به کلمبیا نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت 90 روزه برای مقاصد گردشگری بوده و می توانند برای مدت 180 روز نیز درخواست تمدید کنند. مسافرانی که وارد سن آندرس و لتیسیا می شوند باید هنگام ورود کارت گردشگری خریداری کنند.
کوستاریکا دارندگان پاسپورت یونان مجاز به سفر بدون ویزا به کاستاریکا هستند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت با اهداف توریستی در بدو ورود هستند.
اکوادور دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به اکوادور نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت با اهداف توریستی در بدو ورود هستند.
السالوادور دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به السالوادور نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت با اهداف توریستی در بدو ورود هستند.
گواتمالا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به گواتمالا نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت با اهداف توریستی در بدو ورود هستند.
گویان دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به گویان نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 90 روز اقامت با اهداف توریستی هستند.
هندوراس دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به هندوراس نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 3 ماه اقامت با اهداف توریستی در بدو ورود هستند.
مکزیک دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به مکزیک نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی برای دریافت کارت توریستی در بدو ورود اقدام نمایند که این کارت ، اقامت 180 روزه را امکان پذیر می کند.
نیکاراگوئه دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به نیکاراگوئه نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر در هنگام ورود ارائه کنند. اقامت 90 روزه با هدف توریستی امکان پذیر است.
پاناما دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به پاناما نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر تا 6 ماه از تاریخ ورود ارائه کنند. اقامت 90 روزه با هدف توریستی امکان پذیر است.
پاراگوئه دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به پاراگوئه نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر در هنگام ورود برای دریافت اقامت 90 روزه ارائه کنند.
پرو دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به پرو نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به اقامت 90 روزه در هر 180 روز با هدف توریستی می باشند.
ایالات متحده دارندگان پاسپورت یونانی می توانند برای برنامه لغو ویزا که امکان سفر به ایالات متحده برای اهداف توریستی و تجاری را فراهم می کند، اقدام کنند. متقاضیان باید فرم ETSA را پر کنند که در صورت تأیید، 2 سال پس از صدور معتبر است و به مسافر مجوز 90 روز اقامت می دهد.
اروگوئه دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به اروگوئه نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به اقامت 90 روزه در بدو ورود تنها با هدف توریستی می باشند.
ونزوئلا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به ونزوئلا نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به اقامت 90 روزه در بدو ورود تنها با هدف توریستی می باشند.

آسیا

کشوربدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
ارمنستان دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به ارمنستان نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان مجاز به 180 روز اقامت در سال با اهداف توریستی و تجاری هستند. مسافران بایستی پاسپورت معتبر به منظور احراز هویت به همراه داشته باشند.
بنگلادش شهروندان یونانی می توانند برای اخذ ویزا در بدو ورود به بنگلادش اقدام کنند. مسافران در بدو ورود مجاز به 30 روز اقامت توریستی یا تجاری هستند و واجد شرایط درخواست تمدید هستند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که همه مناطق ورودی، ویزا در بدو ورود صادر نمی کنند.
بحرین دارندگان پاسپورت یونان هنگام سفر به بحرین مجاز به دریافت ویزای آنلاین یا ویزا در بدو ورود هستند. مسافران باید از طریق فرودگاه بین المللی بحرین وارد کشور شوند و پاسپورت با اعتبار 6 ماه ارائه دهند. اقامت 14 روزه برای اهداف توریستی میسر است.
برونئی سفر بدون ویزا به برونئی برای دارندگان پاسپورت یونانی با اعتبار 6 ماه میسر است. اقامت برای اهداف توریستی تا 90 روز امکان پذیر است.
کامبوج شهروندان یونان می توانند ویزا در بدو ورود یا ویزای الکترونیک دریافت کنند که هر دو به صورت آنلاین قابل اقدام است. متقاضیان باید گذرنامه ای با اعتبار 6 ماه ارائه دهند. پس از تأیید به مسافران 30 روز اقامت توریستی تعلق می گیرد.
ایران دارندگان پاسپورت یونان می توانند در بدو ورود به ایران ویزا بگیرند. مسافران ملزم به ارائه دعوتنامه یا شواهد محل اقامت هستند و اقامت 30 روزه به آنها تعلق می گیرد. عدم ارائه این موارد ممکن است موجب شود اجازه ورود به کشور صادر نشود.
اسرائیل شهروندان یونانی برای ورود به اسرائیل نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود به فرودگاه بن گوریون به مسافران کارت ورود داده می شود که دارای مجوز اقامت 3 ماهه است. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر به همراه داشته باشند.
اندونزی شهروندان یونانی برای ورود به اندونزی نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر و بلیت پرواز بازگشت ارائه دهند. اقامت برای اهداف توریستی تا 30 روز در بدو ورود امکان پذیر است.
ژاپن شهروندان یونانی برای ورود به ژاپن نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود، مسافران باید پاسپورت معتبر و بلیت پرواز بازگشت ارائه دهند. اقامت برای اهداف توریستی و تجاری به مدت 90 روز امکان پذیر است.
اردن ویزا در بدو ورود برای شهروندان یونانی قابل دسترس است.
قزاقستان شهروندان یونانی برای ورود به قزاقستان نیازی به ویزا ندارند. اقامت برای اهداف توریستی به مدت 30 روز امکان پذیر است.
کویت شهروندان یونان می توانند برای ورود به کویت ویزا در بدو ورود یا ویزای الکترونیک دریافت کنند. اقامت برای اهداف توریستی به مدت 3 ماه امکان پذیر است. برای سفر به سایر دلایل بایستی درخواست ویزای متفاوتی انجام شود.
کره جنوبی شهروندان یونانی برای ورود به کره جنوبی نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر به همراه داشته باشند. اقامت 90 روز از هر 180 روز قابل دریافت است.
قرقیزستان شهروندان یونانی برای ورود به قرقیزستان نیازی به ویزا ندارند. متقاضیان بایستی پاسپورت معتبر به همراه داشته باشند. اقامت 60 روزه قابل دریافت است.
لائوس شهروندان یونان می توانند برای ورود به لائوس ویزا در بدو ورود یا ویزای الکترونیک دریافت کنند. متقاضیان ویزا در بدو ورود بایستی از محل های زیر وارد کشور شوند: فرودگاه های بین المللی لانگفابنگ، پاکسه، ساواناکت، وینتیان و 17 گذرگاه مرزی. متاقضیان ویزای آنلاین بایستی از محل های زیر وارد کشور شوند: فرودگاه بین المللی واتای و پل دوستی تای-لائو. اقامت 30 روزه قابل دریافت است و تا 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است.
لبنان شهروندان یونان می توانند در بدو ورود به لبنان ویزا بگیرند. این ویزا بصورت رایگان بوده در فرودگاه بین المللی بیروت موجود است. به مسافران 30 روز اقامت در هنگام ورود تعلق گرفته که تا 2 ماه دیگر قابلیت تمدید دارد.
مالزی شهروندان یونانی برای ورود به مالزی نیازی به ویزا ندارند. اقامت برای اهداف توریستی و تجاری به مدت 3 ماه امکان پذیر است.
مغولستان دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به مغولستان باید ویزای بدو ورود در فرودگاه بین المللی اولان باتار دریافت کنند. به مسافران توصیه می شود قبل از سفر برای ویزا اقدام کنند. 30 روز اقامت توریستی هنگام ورود قابل دریافت است.
عمان دارندگان پاسپورت یونان می توانند هنگام سفر به عمان برای ویزای آنلاین درخواست دهند. ویزای آنلاین برای ورود به تمام ورودی های عمان معتبر است. اقامت 30 روزه در بدو ورود میسر است.
فیلیپین شهروندان یونانی برای ورود به فیلیپین نیازی به ویزا ندارند. اقامت به مدت 30 روز با شرط دارا بودن پاسپورت معتبر و بلیت برگشت امکان پذیر است.
قطر شهروندان یونانی برای ورود به قطر نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید پاسپورت معتبر و بلیت برگشت ارائه دهند. اقامت 90 روزه در هنگام ورود میسر است.
عربستان سعودی دارندگان پاسپورت یونان می توانند هنگام سفر به عربستان سعودی برای ویزای آنلاین یا ویزا در بدو ورود درخواست دهند. مسافران باید گذرنامه ای با 6 ماه اعتبار ارائه دهند. اقامت 90 روزه با هدف توریستی قابل دریافت است.
سنگاپور شهروندان یونانی برای ورود به سنگاپور نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه در بدو ورود میسر است.
سری لانکا
تاجیکستان دارندگان پاسپورت یونان هنگام ورود به تاجیکستان واجد شرایط دریافت ویزا در بدو ورود هستند. اقامت 45 روزه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی دوشنبه قابل دریافت است. ویزا را می توان بصورت آنلاین نیز دریافت کرد.
تایلند شهروندان یونانی برای ورود به تایلند نیازی به ویزا ندارند. اقامت 30 روزه و دوبار در سال به شرط سفر غیر هوایی قابل دریافت است.
تیمور شرقی شهروندان یونانی برای ورود به تیمور شرقی نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید گذرنامه ای با اعتبار 6 ماهه ارائه دهند و اقامت هر 90 روز در 6 ماه دریافت کنند.
ازبکستان شهروندان یونانی که به ازبکستان سفر می کنند برای ورود به این کشور فقط به گذرنامه احتیاج دارند. هنگام ورود 30 روز اقامت به مسافران تعلق می گیرد.
امارات متحده عربی شهروندان یونانی برای سفر به امارات متحده عربی نیازی به ویزا ندارند. با ورود به فرودگاه بین المللی دبی اقامت 90 روز در هر 6 ماه به مسافران تعلق می گیرد. ورودهای متعدد مجاز است.
ویتنام شهروندان یونانی برای سفر به ویتنام نیازی به ویزا ندارند. در صورت ارائه بلیط پرواز برگشت و گذرنامه معتبر در بدو ورود 30 روز اقامت به مسافران تعلق می گیرد.
نپال شهروندان یونانی مجاز به اقامت 90 روزه هستند.
عراق

اقیانوسیه

کشوربدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
استرالیا
فیجی سفر بدون ویزا به فیجی برای شهروندان یونانی ممکن است. به مسافران بسته به دلیل سفر آنها مجوز سفر داده می شود. اقامت 4 ماهه هنگام ورود قابل دریافت است.
کرییباتی شهروندان یونانی برای سفر به کرییباتی نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه از هر 180 روز تنها با هدف توریستی قابل دریافت است. این زمان قابل تمدید است.
جزایر مارشال شهروندان یونانی برای سفر به مارشال نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه از هر 180 روز تنها به دلایل توریستی قابل دریافت است.
میکرونزی شهروندان یونانی برای سفر به میکرونزی نیازی به ویزا ندارند. مسافران ملزم به ارائه پاسپورت معتبر بوده و می توانند 90 روز از هر 180 روز اقامت دریافت کنند.
نیوزیلند شهروندان یونانی برای سفر به نیوزیلند نیازی به ویزا ندارند. مجوز سازمان حفاظت بین المللی گردشگری همراه با مجوز سفر الکترونیکی باید دریافت شود. مسافران مجاز به 90 روز اقامت در هنگام ورود هستند.
جزایر پالائو شهروندان یونانی برای سفر به جزایر پالائو نیازی به ویزا ندارند. مسافران با شرط ارائه پاسپورت معتبر تا 6 ماه، مجاز به اقامت 90 روز از هر 180 روز هستند.
پاپوا گینه نو شهروندان یونانی می توانند هنگام ورود به پاپوآ گینه نو به صورت آنلاین یا ویزا در بدو ورود اقدام کنند. 60 روز اقامت برای اهداف تجاری و گردشگری مجاز است. مسافران مجاز به درخواست تمدید نیستند.
ساموا شهروندان یونانی برای سفر به ساموا نیازی به ویزا ندارند. چنانچه مسافران دارای گذرنامه معتبر 6 ماهه در بدو ورود و فاقد هرگونه سابقه اخراج و دارای بلیط پرواز باشند، اقامت 90 روز در هر 180 روز به آنها اعطا می شود.
جزایر سولومون شهروندان یونانی برای سفر به جزایر سولومون نیازی به ویزا ندارند. مسافران با شرط ارائه پاسپورت معتبر، مجاز به اقامت 90 روز از هر 180 روز هستند.
تونگا شهروندان یونانی برای سفر به تونگا نیازی به ویزا ندارند. اقامت 90 روزه از هر 180 به صورت رایگان امکان پذیر است.
توالو شهروندان یونانی برای سفر به توالو نیازی به ویزا ندارند. مسافرت با هدف توریستی تا 90 روز از هر 180 روز مجاز است.
وانواتو شهروندان یونانی برای سفر به وانواتو نیازی به ویزا ندارند. مسافرت با هدف توریستی تا 90 روز از هر 180 روز مجاز است.

افریقا

کشوربدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
آنگولا دارندگان پاسپورت یونان می توانند به صورت آنلاین برای ویزای یک یا چند بار ورود درخواست دهند. اعتبار این ویزای آنلاین 6 روز پس از صدور است. مسافران باید از نقاط ورودی زیر استفاده کنند: کوئترو دفوریتو، فرودگاه لوبانگ ، ماسابی (مرز جمهوری کنگو) ، لوئائو (مرز جمهوری دموکراتیک کنگو) ، کوروکا (مرز نامیبیا). با ارائه بلیط پرواز برگشت و اسناد محل اقامت، 30 روز اقامت برای اهداف تجاری و توریستی به مسافران اعطا می شود.
بوستوانا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به بوستوانا نیازی به ویزا ندارند. اقامت 3 ماهه در هر سال برای اهداف توریستی یا خانوادگی در بدو ورود قابل دریافت است.
بورکینا فاسو دارندگان پاسپورت یونانی می توانند در بدو ورود به بورکینافاسو ویزای چندبار ورود بگیرند. اقامت یک ماهه با اهداف توریستی مجاز است.
جزایر کیپ ورد سفر بدون ویزا به جزایر کیپ ورد برای شهروندان یونانی مجاز است در صورتی که 5 روز قبل از سفر به صورت آنلاین ثبت نام کنند. اقامت 30 روزه برای اهداف توریستی امکان پذیر است.
کوموروس شهروندان یونان برای سفر به کومورس واجد شرایط ویزا در بدو ورود هستند. مسافران می توانند از هر نقطه ورودی استفاده کنند و برای دریافت ویزا باید هزینه پرداخت کنند. هنگام ورود 45 روز اقامت برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
مصر دارندگان پاسپورت یونان مجاز به دریافت ویزای یک بار یا چند بار ورود هستند و یا می توانند هنگام ورود ویزا دریافت کنند. مسافران حداقل 7 روز قبل از سفر باید اقدام به دریافت ویزا کنند. دعوت نامه حاوی هدف از سفر (توریستی یا تجاری) لازم است. اقامت 30 روزه قابل دریافت است.
سوازیلند دارندگان پاسپورت یونان در صورت سفر به سوازیلند برای اهداف تجاری و گردشگری نیازی به ویزا ندارند. به مسافران 30 روز اقامت تعلق گرفته که می تواند برای 30 روز دیگر تمدید شود. اگر بازدیدکنندگان قصد اقامت برای مدت طولانی تری را داشته باشند، باید درخواست مجوز اقامت موقت بدهند.
اتوپیا شهروندان یونانی می توانند هنگام ورود به اتیوپی برای ویزای آنلاین یا بدو وورد درخواست دهند. ویزای آنلاین دارای اقامت 30 و 90 روزه است و ویزای هنگام ورود دارای اقامت به مدت 90 روز است. مسافران باید تنها از طریق فرودگاه بین المللی آدیس آبابا وارد کشور شوند.
گابون دارندگان پاسپورت یونانی می توانند ویزای هنگام ورود یا ویزای تک یا چندبار ورود دریافت کنند. مسافران باید هنگام ورود مجوز سفر ارائه دهند و به آنها 30 یا 90 روز اقامت داده می شود. بازدید کنندگان باید وارد فرودگاه بین المللی لیبرویل شوند.
گامبیا شهروندان یونانی برای سفر به گامبیا نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت به مسافران تعلق می گیرد. گذرنامه باید طی مدت اقامت در داخل کشور معتبر بوده و حداقل یک صفحه خالی داشته باشد.
گینه بیسائو دارندگان پاسپورت یونان می توانند در بدو ورود به فرودگاه بین المللی گینه بیسائو به صورت آنلاین یا ویزا در بدو ورود درخواست ویزا کنند. مسافران باید مدارک مالی، بلیط پرواز برگشت و گذرنامه معتبر ارائه دهند. اقامت 90 روزه برای اهداف گردشگری مجاز است.
کنیا شهروندان یونان که به کنیا سفر می کنند، مجاز به درخواست آنلاین یا دریافت ویزا در بدو ورود هستند. ویزای الکترونیک چاپ شده باید هنگام ورود ارائه شود و 3 ماه اقامت به گردشگران داده می شود.
ماداگاسکار شهروندان یونانی که به ماداگاسکار سفر می کنند می توانند بصورت آنلاین درخواست ویزا کنند یا در بدو ورود ویزا دریافت کنند. دو گزینه ورود 30 روزه و 60 روزه برای ویزا وجود دارد. اقامت صرفاً برای مقاصد گردشگری بوده و به مسافران توصیه می شود حداقل 3 روز قبل از ورود درخواست ویزا دهند.
مالاوی دارندگان پاسپورت یونان می توانند در بدو ورود به مالاوی به صورت آنلاین یا ویزا در بدو ورود اقدام کنند. این ویزا 90 روز پس از صدور معتبر است و مسافران در هنگام ورود 90 روز مجاز به اقامت هستند. مسافران باید پرینت نامه تأیید ویزای خود را به همراه داشته باشند.
موریتانی شهروندان یونانی می توانند در بدو ورود به فرودگاه بین المللی نواکشات اومتونسی ویزا بگیرند. مسافران باید گذرنامه با اعتبار 6 ماه و مدارک بلیط برگشت ارائه دهند. اقامت 90 روزه قابل دریافت است.
موریتوس دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به موریس نیازی به ویزا ندارند. مسافران فقط برای اهداف گردشگری اجازه 90 روز اقامت دارند.
موروکو دارندگان پاسپورت یونان برای ورود به مراکش نیازی به ویزا ندارند. آنها ملزم به ارائه گذرنامه معتبر با حداقل یک صفحه خالی و اقامت 90 روزه هستند.
موزامبیک دارندگان پاسپورت یونان می توانند در بدو ورود به موزامبیک ویزا بگیرند. آنها ملزم به ارائه مدارک کافی، محل اقامت و بلیط پرواز برگشت هستند. مسافران فقط برای اهداف گردشگری مجوز 30 روز اقامت دارند.
رواندا دارندگان پاسپورت یونان در هنگام ورود به رواندا مجاز به درخواست ویزا در بدو ورود و یا درخواست ویزای آنلاین هستند. مسافران لازم است هنگام ورود حداقل یک صفحه خالی و اعتبار 6 ماه روی گذرنامه خود داشته باشند. اقامت 30 روزه فقط برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
سائوتومه و پرینسیپ شهروندان یونانی برای ورود به سائوتومه و پرینیپ نیازی به ویزا ندارند. اقامت 15 روزه در بدو ورود فقط برای مقاصد گردشگری داده می شود.
سنگال شهروندان یونان که به سنگال سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند اما باید هنگام ورود کارت عبور معتبر ارائه دهند. اقامت 90 روزه فقط برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
سیشلز شهروندان یونانی که به سیشل سفر می کنند برای ورود نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید گذرنامه معتبر برای اقامت مورد نظر، اثبات تمکن کافی و اسناد محل اقامت ارائه دهند. 3 ماه اقامت هنگام ورود اعطا می شود.
سیرالئون دارندگان پاسپورت یونان می توانند هنگام ورود به سیرالئون ویزا هنگام ورود دریافت کنند. مسافران ملزم به ارائه گذرنامه معتبر برای اقامت مورد نظر هستند و به آنها 30 روز اقامت توریستی تعلق می گیرد.
سومالی شهروندان یونانی می توانند در بدو ورود به فرودگاه های بربرا ، بوراما ، بورائو ، اریگاوو و هارگیسا ویزا بگیرند. هنگام ورود به فرودگاه های موگادیشو، بوساسو و گالیسیو ، 30 روز اقامت تعلق می گیرد. مجوز اقامت فقط برای مقاصد گردشگری است.
افریقای جنوبی شهروندان یونانی که به آفریقای جنوبی سفر می کنند برای ورود به این کشور نیازی به ویزا ندارند. مسافران در بدو ورود مجوز 90 روز اقامت دارند.
تانزانیا دارندگان پاسپورت یونانی می توانند هنگام سفر به تانزانیا برای ویزای آنلاین یا ویزا هنگام ورود درخواست دهند. ویزای آنلاین برای یک سال معتبر است و مسافران مجاز به اقامت 3 ماهه هنگام ورود به منظور تفریح، مسافرت و مقاصد سلامتی هستند. مسافران باید از طریق فرودگاه های زیر وارد کشور شوند: فرودگاه بین المللی ژولیوس نایر، فرودگاه بین المللی کلیملنجارو ، فرودگاه بین المللی عبید امانی کارومه. همچنین مرز زمینی نامانگا و مرز زمینی توندوما.
توگو شهروندان یونانی برای سفر به توگو می توانند ویزا هنگام ورود بگیرند. مسافران باید گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار و یک صفحه خالی داشته باشند. به آنها 7 روز اقامت برای اهداف توریستی تعلق می گیرد.
تونس شهروندان یونانی که به تونس سفر می کنند برای ورود به این کشور نیازی به ویزا ندارند. گذرنامه معتبر هنگام ورود باید ارائه شود. یک ماه اقامت به مسافران تعلق می گیرد.
اوگاندا دارندگان پاسپورت یونان می توانند در بدو ورود به اوگاندا برای ویزا بصورت آنلاین درخواست دهند. مسافران باید گذرنامه ای با اعتبار 6 ماه داشته باشند. گردشگران مجاز به اقامت 45 روزه بوده و اگر برای اهداف ترانزیت وارد کشور می شوند لازم است دلیل و مدارک مقصد خود را ارائه دهند.
زامبیا دارندگان پاسپورت یونان می توانند هنگام ورود به کشور زامبیا ویزا دریافت کرده و یا بصورت آنلاین درخواست ویزا دهند. هنگام ورود باید گذرنامه معتبر ارائه شود. مسافران مجاز به 90 روز اقامت بوده و همچنین می توانند ویزای جهانی دریافت کنند که اجازه دسترسی به زیمبابوه را می دهد.
زیمبابوه شهروندان یونانی می توانند هنگام ورود به زیمبابوه ویزا دریافت کرده و یا بصورت آنلاین درخواست ویزا دهند. هنگام ورود باید گذرنامه معتبر ارائه شود. مسافران مجاز به 90 روز اقامت بوده و همچنین می توانند ویزای جهانی دریافت کنند که اجازه دسترسی به زامبیا را می دهد.

کارائیب

کشوربدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
آنتیگوا و باربودا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به آنتیگوا و باربودا نیازی به ویزا ندارند. کارت شناسایی یا گذرنامه معتبر برای دریافت اقامت 3 ماهه در بدو ورود برای اهداف گردشگری و تجاری کفایت می نماید.
آروبا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به آروبا نیازی به ویزا ندارند. ارائه گذرنامه معتبر برای دریافت اقامت 3 ماهه برای اهداف توریستی لازم می باشد.
باهاماس دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به باهاماس نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت 3 ماهه تنها برای اهداف توریستی و تجاری هستند.
باربادوس دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به باربادوس نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت 3 ماهه برای اهداف توریستی و تجاری هستند.
دومینیکا دارندگان پاسپورت یونان هنگام سفر به دومنیکا نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت توریستی 90 روزه در مدت 180 روزه هستند.
جمهوری دومینیکن شهروندان یونانی که به جمهوری دومنیکن سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه درهنگام ورود قابل دریافت است.
گرنادا دارندگان گذرنامه یونان برای سفر به گرنادا نیازی به ویزا ندارند. داشتن گذرنامه معتبر ضروری است و اقامت 3 ماهه اعطا می شود. ویزا برای اقامت بیش از 3 ماه قابل تمدید است.
هائیتی دارندگان گذرنامه یونان برای سفر به هائیتی نیازی به ویزا ندارند. گذرنامه معتبر هنگام ورود لازم و اقامت مجاز 90 روزه است.
جامائیکا شهروندان یونانی که به جامائیکا سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 30 روزه درهنگام ورود قابل دریافت است.
سنت کیتس و نویس دارندگان پاسپورت یونان که به سنت کیتس و نویس سفر می کنند برای ورود به کشور نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 3 ماهه درهنگام ورود قابل دریافت است.
سنت لوسیا شهروندان یونان هنگام سفر به سنت لوسیا نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه قابل دریافت است.
سنت وینسنت و گرنادینز دارندگان پاسپورت یونان که به سنت وینسنت و گرنادینز سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه قابل دریافت است.
ترینیداد و توباگو دارندگان پاسپورت یونانی که به ترینیداد و توباگو سفر می کنند نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 90 روزه در یک دوره 180 روزه قابل دریافت است.

سرزمین ها

سرزمینبدون ویزاویزا در بدو ورودمجوز الکترونیکی سفرمدت زمان اقامت
ساموآ آمریکایی
آنگویلا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به آنگویلا نیازی به ویزا ندارند. اقامت گردشگری 30 روزه در هنگام ورود قابل دریافت است.
برمودا دارندگان پاسپورت یونان برای ورود به برمودا نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به 21 روز اقامت بوده که این زمان قابل تمدید است.
بونیر، سنت یوستاتیوس و سبا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به این مناطق نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 3 ماه اقامت قابل دریافت است.
جزیره ویرجین انگلیس دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به جزایر ویرجین انگلیس نیازی به ویزا ندارند. برای ورود با هدف گردشگری، 30 روز اقامت در نظر گرفته شده است. مسافران می توانند درخواست تمدید به مدت 30 روز دیگر کنند.
جزایر کیمن دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به جزایر کیمن نیازی به ویزا ندارند. در هنگام ورود با همراه داشتن گذرنامه معتبر ، 6 ماه اقامت قابل دریافت است.
جزایر کوک دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به جزایر کوک نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 31 روز اقامت تعلق می گیرد.
کوراسائو دارندگان گذرنامه یونان برای سفر به کوراسائو نیازی به ویزا ندارند. در بدو ورود 31 روز اقامت قابل دریافت است.
جزایر فارو شهروندان یونان برای سفر به جزایر فارو نیازی به ویزا ندارند. به مسافران به شرط داشتن گذرنامه معتبر 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
جزیره فالکلند دارندگان پاسپورت یونانی برای سفر به این سرزمین می توانند هنگام ورود ویزا بگیرند. اجازه بازدید 4 هفته ای قابل صدور است.
گویان فرانسه
پلینزی فرانسه شهروندان یونانی برای ورود به پلینزی فرانسه نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند به مدت 90 روز آزادانه در این قلمرو تردد کنند.
هند غربی فرانسه
جبل الطارق شهروندان یونانی برای سفر به جبل الطارق نیازی به ویزا ندارند. به مسافران به شرط داشتن گذرنامه معتبر 90 روز اقامت تعلق می گیرد.
گرینلند دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به گرینلند نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت قابل دریافت است.
گوام شهروندان یونانی که به گوام سفر می کنند نیاز به مجوز سفر الکترونیک دارند. آنها باید برای برنامه لغو ویزا که به آنها مجوز اقامت 90 روزه می بخشد، اقدام کنند.
هنگ کنگ (منطقه ویژه اداری چین)
کوزوو شهروندان یونانی برای سفر به کوزوو نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت توریستی 90 روزه هستند.
ماکائو دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به ماکائو نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت توریستی و تجاری به مدت 90 روز هستند.
مالدیو شهروندان یونان برای سفر به مالدیو می توانند ویزا هنگام ورود دریافت کنند. به مسافران 30 روز اقامت توریستی تعلق می گیرد.
مایوت
مونتسرات شهروندان یونانی برای سفر به مونتسرات نیازی به ویزا ندارند. مسافران مجاز به اقامت توریستی 6 ماهه به شرط داشتن گذرنامه معتبر هستند.
کالدونیای جدید دارندگان پاسپورت یونان برای ورود به کالدونیای جدید نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند به مدت 90 روز آزادانه در این منطقه حرکت کنند.
نیووی شهروندان یونان می توانند برای ورود به نیووی ویزا بدو ورود دریافت کنند. این برنامه رایگان بوده و به بازدیدکنندگان اجازه اقامت 30 روزه را می دهد.
جزایر ماریانای شمالی دارندگان پاسپورت یونان برای ورود به این سرزمین نیازی به ویزا ندارند. مسافران می توانند ESTA دریافت کنند که به آنها اجازه می دهد تحت برنامه لغو ویزا وارد کشور شوند. اقامت 90 روزه (در صورت ورود از دریا) قابل دریافت است.
فلسطین شهروندان یونانی برای سفر به فلسطین نیازی به ویزا ندارند. ورود مسافران از طریق نوار غزه مجاز نیست. 31 روز اقامت قابل تمدید امکان پذیر می باشد.
پورتوریکو دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به پورتوریکو نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید برای ورود به منطقه تحت برنامه لغو ویزا درخواست ETSA کنند که این مجوز اجازه اقامت تا 90 روز را به متقاضیان می دهد.
سنت هلنا دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به سنت هلنا نیازی به ویزا ندارند. مسافران باید در بدو ورود مجوز ورود خریداری کنند.
سن-پیر و میکلون دارندگان پاسپورت یونان برای ورود به سن-پیر و میکلون نیازی به ویزا ندارند. آنها می توانند به شرط ارائه پاسپورت معتبر در هنگام ورود به مدت 90 روز آزادانه در این منطقه تردد کنند.
سنت مارتن شهروندان یونانی برای سفر به سنت مارتن نیازی به ویزا ندارند. 3 ماه اقامت در بدو ورود قابل دریافت است.
تایوان شهروندان یونان برای سفر به تایوان نیازی به ویزا ندارند. مسافران به شرط داشتن گذرنامه معتبر مجاز به اقامت با هداف توریستی و تجاری به مدت 90 روز هستند.
جزایر ترک و کایکوس دارندگان پاسپورت یونان برای سفر به جزایر ترک و کایکوس نیازی به ویزا ندارند. هنگام ورود 90 روز اقامت توریستی قابل دریافت است.
جزایر ویرجین ایالات متحده شهروندان یونانی برای سفر به جزایر ویرجین ایالات متحده نیازی به ویزا ندارند. بازدیدکنندگان باید برای ورود به منطقه درخواست ETSA تحت برنامه لغو ویزا دهند که این برنامه اجازه اقامت تا 90 روز را فراهم می کند.
والیس و فوتونا شهروندان یونان برای ورود به والیس و فوتونا نیازی به ویزا ندارند. درصورت ارائه گذرنامه معتبری می توانند به مدت 90 روز آزادانه در این منطقه تردد کنند.
ریونیون
جزیره نورفک

چنانچه علاقه مند به اقدام برای ویزای طلایی یونان هستید، جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. Guide Consultants در کلیه مراحل دریافت ویزای طلای یونان شما را یاری می نمایند.