Kanada Start-Up Vizesi

Kanada Start-Up Vize Programı tüm dünyadan, gelecek vadeden ticari fikirlere sahip yetenekli girişimcileri cezbetmek amacıyla başlatılmış bir programdır. Start-Up vizesi sahipleri yalnızca istihdam yaratmaz, ayrıca işletme kurup büyüterek Kanada ekonomisine de kayda değer katkıda bulunurlar. Kanada Start-Up Vize (SUV) göçmenlik programı yenilikçi girişimcileri ülkeye çekme ve ülkenin ekonomik gelişimini kalkındırmada tanınırlık kazanmıştır. Start-Up vizesi edinerek Kanada’da kalıcı oturum kazanabilir, hatta günün birinde Kanada vatandaşlığı bile alabilirsiniz.

İçindekiler

Kanada Startup Vize Programının Başlıca Özellikleri

Kanada Start-Up Vize Programı kendisini diğer Kanada göçmenlik programlarından ve diğer ülkelerin Start-Up vizelerinden ayıran çeşitli özellik ve avantajlara sahiptir. Bu programın en öne çıkan özelliği, sonunda kalıcı oturum kazandırabilmesidir. Start-Up vizesini alan kişiler aileleriyle birlikte kalıcı mukim olma şansına sahiptir. Bu izni alarak Kanada’da yaşamak, çalışmak ve eğitim almak mümkündür. Göçmenlikte kullanılan girişimcilik programlarının çoğunda ülkeye kayda değer bir yatırım yapmak gerekse de bu, Kanada için geçerli değildir. Kanada Start-Up vize programı sermayeden çok start-up’ların yenilikçi tarafına önem verir. Girişimciyi yatırım yapmaya zorlamak yerine, yeni iş fikirleri oluşturma ve bu amaçla girişimciye destek verme öne çıkar. Bu program, başvuran kişiye her adımda yardımcı olur ve temelinde yenilikçi işletmelerin kurulumu yatar. Kişinin programa başvurması için bir Kanada girişim sermayesi fonu, melek yatırımcı grubu veya iş kuluçka merkezinden taahhüt alması gerekir. Bunun amacı da iş konseptinin potansiyelini doğrulamaktır. Programın amacı, tüm dünyadan en yetenekli kişileri ülkeye çekmek ve girişimcinin yenilikçi fikirleriyle ülke ekonomisini kalkındırmaktır.

Kanada Startup Vizesi Uygunluk Kriterleri

Kanada Start-Up Vizesi’ni alabilmek için istihdam yaratan ve küresel ölçekte rekabet etme potansiyeli olan yenilikçi bir iş konseptinizin olması gerekir. Diğer bir şart, yenilikçi iş konseptlerini değerlendirme tecrübesi olan Kanada’daki seçilmiş en az bir kurumdan taahhüt almaktır. Bu kurum size bir destek yazısı yazmalı ve bu yazı başvuruya eklenmelidir. Bir iş planına sahip olmanın yanı sıra, İngilizce veya Fransızcada mahir olmanız istenir. Ayrıca lise sonrası öğretimin en az bir senesini tamamlamış olmanız zorunludur. Eğer eğitiminizi Kanada’da almışsanız başvurunuz daha iyi görünecektir. Kanada’ya parasal bir yatırımda bulunmanız zorunlu değildir ama kendiniz ve ailenizi desteklemek için yeteri kadar paranız olması gerekir. Sahip olduğunu ispatlamanız gereken tutar, ailenizin büyüklüğüne göre değişir. Tek başınıza göç edecekseniz bu ücret $13.757 CAD’dir.

Başvuru Süreci

Kanada Start-Up vizesinin başvurusunu online yaparsınız. Başvuru için çeşitli form ve destekleyici belgeler gerekir. Eğer gerekli belgelerden herhangi biri eksikse başvurunuz işleme koyulmadan reddedilir. 18 yaş üstü herkesten istenen formlar arasında Kanada için Genel Başvuru Formu (IMM 0008), Plan A – Geçmiş/Beyan (IMM 5669), Ek Aile Bilgileri (IMM 5406) ve Destekleyici Bilgiler-Seyahatleriniz (IMM 5562) bulunur. Eğer sizi kapsıyorsa Resmî Nikâhsız Birliktelik Beyanı (IMM 5409) ve Kanada’ya Seyahat Eden Reşit Olmayanlar İçin Ayrılık Beyanı (IMM 5604) formlarını da doldurmanız gerekir. Bu formların yanı sıra, başvuruya eklenen herkesin fotoğrafını eklemeniz ve istenen ücretleri internetten ödemeniz gerekir. Formların dışında seçilmiş bir Kanada kurumundan destek yazısı almanız zorunludur. Bunlardan birini alabilmek için seçilmiş kurumla iletişime geçip yenilikçi iş fikrinizin tanıtımını yapıp fikrinizin potansiyelini kanıtlamanız gerekir. Eğer kurum, yenilikçi iş fikrinizde potansiyel görürse başvurunuza da ekleyecek olduğunuz destek yazısını alırsınız. Ayrıca Kanada’ya girmeden önce sağlık muayenesi, adli sicil ve dil yeterlik sonuçlarınızı da vermeniz gerekir. Tüm bunları hazırladıktan sonra başvurunuzu internetten yapabilirsiniz.

Belirlenmiş Kurumlar

İş teklifinizin bir girişim sermayesi fonu, melek yatırımcı grubu veya iş kuluçka merkezi gibi belirlenmiş bir ya da birden fazla Kanada kurumundan destek alması gerekir. Bu iş gruplarının Start-Up vizesiyle Kanada’ya gelecek olan potansiyelli start-up projelerini destekleme ya da yatırım yapma onayı bulunmalıdır.

Girişim Sermayesi Fonları

Belirlenmiş kurumlar arasında Start-up Vize başvurularını destekleyebilecek birçok girişim sermayesi fonu bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında BDC Venture Capital, Red Leaf Capital Corp ve Version One Ventures gibi büyük isimler bulunur. Belirlenmiş girişim sermayesi fonlarından bir tanesi yenilikçi iş fikrinize destek verdiğinde en az $200.000 CAD değerinde maliyet çıkarmanız gerekir. Size destek veren kurumların size destek yazısı yazmaları da istenir.

Melek Yatırımcı Grupları

İş planınızı melek yatırımcı gruplarına da sunabilirsiniz. Kanada’da Oak Mason Investments Inc ve Keiretsu Forum Canada dâhil, seçebileceğiniz sekiz adet melek yatırımcı grubu vardır. Bir melek yatırımcı grubuyla bağlantısı olan bir veya birden fazla yatırımcıdan iş planınıza $75.000 CAD değerinde yatırım yapması gerekir. Ayrıca başvurunuz için bir destek yazısı yazmaları da istenir.

İş Kuluçka Merkezleri

Bu yolu seçerseniz birlikte çalışabileceğiniz birçok iş kuluçka merkezi bulunmaktadır. İş kuluçka merkezleri arasında Brilliant Catalyst, Invest Ottawa ve Think8 Global Institute gibi programlar bulunur. Bu iş kuluçka merkezlerinden birine kabul edilmeniz gerekir. Sizi kabul eden programdan bir destek yazısı yazmaları istenir.

İş Planı için Gerekenler

Kapsamlı bir iş planı oluşturmak, Kanada StartUp Vize başvurusunun en önemli kısmıdır. Yenilikçi iş planınızın potansiyelini göstermede dev bir rol oynar. İş planıyla, belirlenmiş kurumlara işinizin yeni istihdam yaratma, büyüme ve Kanada ekonomisine olumlu katkıda bulunma potansiyelini gösterirsiniz. Göçmenlik yetkilileri sunduğunuz planı kullanarak teklif ettiğiniz işi Start-Up vizesinin kriterleriyle karşılaştırır ve hedeflerinizin programla uyuştuğundan emin olurlar. Düzgün bir iş planı bir yönetim özeti içermelidir. Yönetim özeti, iş planınızın genel hatlarını, neden eşsiz olduğunu ve kısa/uzun vadeli hedeflerinizi gösterir. Sunduğunuz hizmet veya ürünler, hedeflediğiniz piyasa ve işletmenizin piyasadaki açığı nasıl kullanacağı gibi iş planınızın kilit noktalarını detaylı bir şekilde açıklayan bir iş açıklamasına ihtiyacınız vardır. Ayrıca yaptığınız piyasa araştırmalarını göstermeli, hem sektörü hem de Kanada’daki rakiplerinizi çok iyi bir şekilde tanıdığınızı ispatlamalısınızdır. Bir iş planında pazarlama ve satış stratejileri, mali hedefler ve belirlenmiş kurumlardan alacağınız yatırımları nasıl kullanıcağınıza dair açıklamalar bulunmalıdır. Dahası, işletmenizin Kanada’da nasıl istihdam oluşturacağını göstermeniz gerekir. Son olarak, karşı karşıya kalabileceğiniz zorluklar ve olası riskleri bilmeli, bunlar için ne yapacağınızı ve gerekirse hissedar yatırımlarında geri dönüşü olacak çıkış stratejinizin olduğunu ispatlamanız beklenir.

Kanada Start-up Vizesi için Gerekli Belgeler

Start-Up vize başvurusu, başvuran kişinin çok sayıda destekleyici belge sunması gerektiği uzun bir sürece sahiptir. Bu belgeler kişinin programa uygunluğu ve iş konseptini desteklemeye yarar. Bu belgelerin İngilizce veya Fransızca olması gerekir. Eğer belgeleriniz başka bir dildeyse yeminli bir tercüman tarafından çevrilmesi istenir. Aşağıdan Kanada Start-Up vizesi için başvuru yaparken gerekli olan belgelerin bir listesini görebilirsiniz.

Belirli bir Kuruluştan Taahhüt Belgesi

Belirli bir Kanada girişim sermayesi fonu, melek yatırımcı grupları veya iş kuluçka merkezinden gönderilmiş bir destek yazısı vermeniz gerekir.

Dil Testi Sonuçları

İngilizce için IELTS, Fransızca içinse TEF tarafından alınmış, kişinin dil yeterliğini ispatlayan bir test sonucu verilmesi gerekir.

Eğitim Geçmişi

Diploma, derece veya sertifika gibi eğitim belgelerinizin nüshalarıyla birlikte, Kanada dışında eğitim almışsanız Eğitim Kredi Değerlendirme raporu sunmanız gerekir.

Yerleşim Fonu

Kanada’da kendiniz ve ailenizi destekleyebileceğinize dair yeterince paranızın olduğunu ispatlamanız gerekir. Bu ispat, banka ekstresi veya başka finansal belgeler şeklinde olabilir.

Pasaport ve Seyahat Geçmişi

Mevcut pasaportunuzun bir nüshasıyla birlikte, seyahat ve göç geçmişinizi vermeniz gerekir.

Adli Sicil

18 yaşından itibaren en az altı ay ikamet ettiğiniz bütün ülkelerden adli sicil kaydınızı çıkarmanız zorunludur.

Sağlık Muayenesi Kayıtları

Onaylı bir hekim tarafından çıkarılmış sağlık raporunuzu vermeniz gerekir. Kanada’nın sağlık ve güvenlik standartları karşılanmalıdır.

Dijital Fotoğraf

Başvurunuzu yaparken gerekli kurallara göre yakın zaman önce çekilmiş dijital fotoğraflarınızı da vermeniz gerekir. Bu kurallarda fotoğrafın boyutu, arka planı ve netliği gibi unsurlar bulunur. Fotoğraflarınızın bütün kurallara uygun olması, başarılı bir başvuru için elzemdir.

İşletme Sahipliğinin İspatı

İşletmenizin sahibi olduğunuzu gösteren belgeler sunmanız gerekir. Bu, hissedarlar sözleşmesi veya şirket ana sözleşmesi şeklinde olabilir.

İş Planı

İş konseptinizin yeniliklerini, pazar araştırması, mali tahminler ve Kanadalılar için nasıl istihdam yaratacağını gösteren işinizin kapsamlı bir planını sunmanız gerekir.

İş Tecrübesi İspatı

Geçmiş iş tecrübenizi gösteren referans mektubu, iş tanımları ve istihdam sözleşmeleri belgeler verilmelidir.

Noter Onaylı Tercüme

Belgelerinizden herhangi biri İngilizce veya Fransızca değilse belgelerin aslıyla birlikte noter onaylı tercümesini de vermeniz gerekir.

İşlem Süresi

Kanada Start Up vize başvurularının işlemleri normalde 12 ila 16 ay sürse de bu süre, gelen başvuruların fazlalığına göre bu süre değişebilir. Mesela şu anki start-up vizelerinin işlemden geçmesi 37 ay kadar sürebilmektedir. Bu süre, belirlenmiş kurumların size destek yazısı yazması ve göçmenlik yetkililerinin, başvurunuzu işleme koyması için gereken süreyi de içerir. Eğer belirlenmiş kurumun size destek yazısı yazması gecikmişse, hatalı veya eksik belgeyle başvuru yapmışsanız ya da başvurunuz için ek bilgi vermeniz gerekmişse bu sürede uzama görülebilir. Ayrıca iş planınızın karmaşıklığı da başvurunuzun süresini geciktirebilmektedir. Kompleks iş planlarının incelemeden geçmesi biraz daha zaman alır.

Kalıcı Oturum ve Vatandaşlığa Kabul

Kanada Start Up Vizesi ilk olarak Kanada’da kalıcı oturum, belli bir süre sonra da Kanada vatandaşlığı almanızı sağlayabilir. Start-Up vizeniz çıktığında birinci dereceden akrabalarınızla birlikte kalıcı oturum hakkı kazanırsınız. Kanada vatandaşlığına başvurmak için kalıcı mukimlerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Kalıcı oturum hakkını koruyabilmek için işletmeniz istihdam oluşturmaya ve Kanada’nın ekonomik gelişimine olumlu katkıda bulunmaya devam etmelidir. Ayrıca kalıcı oturum hakkının iptal edilmemesi için son beş yılın en az iki yılını (730 gün) Kanada’da geçirmek zorunludur.

Naturalization, yani vatandaşlığa kabul, Kanada’da kalıcı oturum iznine sahip kişilerin Kanada vatandaşı olmalarını sağlayan işleme denir. Kalıcı mukimlerin Kanada vatandaşlığına başvurmaları için son beş senenin en az üç senesinde (1.095 gün) Kanada’da bulunmaları şarttır. Diğer şartlar, Kanada’da gelir vergisi verme ve 18 ile 54 yaş arasındaki kişilerin İngilizce veya Fransızcaya hâkim olmasıdır. Vatandaşlığa başvuran kişiler Kanada’nın tarihi, değerleri, kurumları ve simgelerini içeren bir testten geçerler. Vatandaşlık başvurunuz kabul edilirse resmî sertifikanızı alacağınız bir vatandaşlık seremonisine katılırsınız.

SSS

Kanada Startup göçmenlik programı için herhangi bir yaş sınırı bulunmaz.

Evet, Kanada’da geçici olarak ikamet ederken de bu programa başvurabilirsiniz. Başvurunun işleme girdiği süre içerisinde ülke içindeki yasal konumunuzu korumanız zorunludur.

Evet, işletmedeki oy hakkının en az %10’una sahip olmanız gerekir. Dahası, başvuran kişi ve belirlenen tüzel kişinin birlikte, şirketin tedavüldeki tüm hisselerinin toplam oy hakkının %50’den fazlasına sahip olması istenir.

Belirli bir kurumdan destek mektubu aldıktan sonra iş fikrinizi değiştirmek isterseniz kuruma danışmanız gerekir. Sizi desteklemeye devam etmek isteyebilseler de verdiğiniz karar sonucunda desteklerini çekme ihtimali de vardır. Eğer desteklerini çekerlerse programa katılamazsınız.