Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Guide Consultants Gizlilik Politikası'nın amacı https://www.guideconsultants.com adresine olan ziyaretinizi kontrol etmek ve Kişisel Verinizi yönetmek, toplamak, kullanmak, saklamak, korumak ve ifşa etmek için ne yaptığımızı size açıklamaktır. Kişisel Veriniz ABD Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkı 1997'ye ve gizliliğinizi korumayı amaçlayan genel kanunlara dayanır; bunlar zaman zaman değişikliğe uğrayabilir. Kişisel Veriniz ayrıca, uygun olduğu durumlarda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (AB) 2016/679 (GDPR), Kaliforniya Gizliliği Koruma Yasası (CalOPPA) ve Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası'na (CPPA) dayanır. Müşterilerimizin Kişisel Verisini korumak ve ilgili mevzuatlara uygun davranmak Guide Consultants için büyük önem taşır ve bunları çok ciddiye alırız. Kişisel Verinizi bu Gizlilik Politikası'na göre yönetme, koruma ve işleme taahhüdü veririz. Bu, Web Sitemiz ve/veya diğer kanallarda topladığımız bütün Kişisel Veriler için geçerlidir. Kişisel Verinizi toplama, kullanma, işleme ve açığa çıkrma işlemlerinizi nasıl yaptığımızı açıklayan bu Gizlilik Politikası'nı lütfen okuyup inceleyin. Bu Gizlilik Politikası, Gizlilik Politikası'nın bir kısmını oluşturan Guide Consultants'ın Hüküm ve Koşulları ile birlikte okunmalıdır. Bu Gizlilik Politikası, Kişisel Verinize ilişkin daha önce Guide Consultants'a verdiğiniz her türlü izni destekler ama onları hükümsüz kılmaz veya onların yerine geçmez. İlgili mevzuatları hariç tutarak, bu Gizlilik Politikası'nda belirtilmemiş Kişisel Verilerinizi de toplayıp işleyebiliriz. Bu Gizlilik Politikası'nın Kişisel Verilerinizi verip vermeme konusunda size gerekli bilgileri sağlayacağını umuyoruz.  Protecting our customer’s Personal Data and compliance with Applicable Laws is of the utmost importance to Guide Consultants and matter we take very seriously. We are committed to property managing, protecting, and processing your Personal Data in accordance with this Privacy Policy, which applies to all Personal Data we collect through our Website and/or other channels.   Please read and review this Privacy Policy, which will inform you how we collect, use, process and disclose your Personal Data. This Privacy Policy should be read in conjunction with Guide Consultants’ Terms and Conditions, of which this Privacy Policy forms part. This Privacy Policy supplements, but does not supersede nor replace any other consents you may have previously provided to Guide Consultants in respect of your Personal Data. We may also collect and process your Personal Data under any exceptions to Applicable Laws, which are not set out in this Privacy Policy. We trust that it will assist you in making an informed decision on whether to provide us with any of your Personal Data.

1. Giriş

 • Guide Consultants ("bize", "biz", or "bizim") guideconsultants.com'u (devamında "Hizmet") işletir.
 • Biz verinizi size Hizmet sunmak ve Hizmet'i geliştirmek için toplarız. Hizmet'i kullanarak bilgilerin bu politikaya dayanacak şekilde toplanıp kullanılacağını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikası'ndaki şartlar, Hüküm ve Koşullar'ımızdakilerle aynı anlama sahiptir
 • Hüküm ve Koşullar'ımız ("Şartlar") Hizmet'imizin tüm kullanımlarını kontrol eder ve Gizlilik Politikası ile birlikte, sizin ile bizim aramızda olan anlaşmayı ("Anlaşma") oluşturur.

2. Tanımlar

İLGİLİ MEVZUAT Kişisel Bilgilerin Korunması Hakkı 1974 (ABD), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (ABD) 2016/679 GDPR)ve bunların zaman zaman değişebilen diğer alt mevzuat ve düzenlemeleri anlamına gelir; HİZMET , Guide Consultants tarafından sahip olunan ve işletilen https://www.guideconsultants.com web sitesi anlamına gelir. KİŞİSEL VERİ , yaşayan bir birey hakkındaki bu verilerle (ya da bizim elimizdeki veya bizim elimize geçmiş diğer bilgilerle) tanımlanabilen verilere denir. KULLANIM VERİSİHizmet'in kullanımı ile ya da Hizmet'in kendi altyapısından (örneğin, sayfa ziyaretinin süresi) oluşturulan ve otomatik olarak toplanan verilerdir. ÇEREZLER cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır. VERİ SORUMLUSU her türlü kişisel verinin neden ve ne şekilde işleneceğini belirleyen (tek başına, birlikte veya başka kişilerle birlikte) gerçek veya tüzel kişiye denir. Bu Gizlilik Politikası'nda, verilerinizin Veri Sorumlusu bizizdir. VERİ İŞLEMCİLERİ (VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI), verileri Veri Sorumlusu adına işleyen her gerçek veya tüzel kişidir. Verilerinizi daha etkili bir şekilde işleyebilmek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerinden yararlanabiliriz. VERİ KONUSU KİŞİ,Kişisel Verinin öznesi olan yaşayan bireye denir. KULLANICI, Hizmet'imizi kullanan bireydir. Kullanıcı, Kişisel Verinin öznesi olan Veri Konusu Kişiye tekabül eder.

3. Bilgi Toplama

 • Size olan Hizmet'imizi sunabilmek ve geliştirmek adına çeşitli amaçlarla farklı bilgi türleri toplarız.

4. Toplanan Veri Türleri

 • Kişisel Veri..
  • o Hizmet'imizi kullanırken sizinle iletişime geçmede ya da sizi tanımlamada kullanılabilir bazı kişiyi tanımlayabilir bilgileri vermenizi isteyebiliriz (“Kişisel Veri”).
  • o Kişiyi tanımlayabilir bilgilerin bazıları şunlardır:
 • Ad ve soyadı
 • Uyruk
 • İkamet edilen ülke
 • E-posta adresi
 • Telefon Numarası
 • Çerez ve Kullanım Verileri
  • Kişisel Verinizi size haber bülteni, pazarlama, promosyon ve ilginizi çekebilecek diğer materyalleri sunmada kullanabiliriz. Bizden gelen bu haberleşmelerin herhangi biri veya tamamını [email protected] adresinden bize ulaşarak reddedebilirsiniz..
 • Kullanım Verisi..
  • Hizmet'imizi ziyaret ettiğinizde ya da Hizmet'e bir mobil cihazdan eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri toplayabiliriz (“Kullanım Verisi”).
  • Bu Kullanım Verisi, bilgisayarınızın internet protokol adresi (IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı versiyonu, Hizmet'imizde ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaretinizin zaman ve tarihi, bu sayfalarda geçirdiğiniz süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama bilgilerini içerebilir.
  • Hizmet'e bir mobil cihazla bağlandığınızda, bu Kullanım Verisi kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihazınızına ait ID, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil internet tarayıcının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama bilgilerini içerebilir.
 • İzleyici Çerez Verisi..
  • Hizmet'imizdeki etkinlikleri takip etmek için çerez ve benzer izleyici teknolojilerini kullanır ve bazı bilgileri tutarız.
  • Çerezler anonim benzersiz tanımlayıcıları içerebilen düşük veri boyutuna sahip dosyalardır.
  • Çerezler tarayıcınıza bir web sitesinden yollanır ve cihazınıza kaydedilir.
  • Bilgi takip edip toplamak ve Hizmet'imizi analiz edip geliştirmek için web işaretçisi, etiket ve betik gibi diğer izleme teknolojilerini de kullanırız.
  • Tarayıcınızı bütün çerezleri reddedecek ya da bir çerez gönderildiğinde haber verecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz Hizmet'imizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.
  • Kullandığımız Çerezlerin bazıları:
  • Oturum Çerezleri: Hizmet'imizi işletmek için Oturum Çerezleri kullanırız.
  • Tercih Çerezleri: Tercihlerinizi ve çeşitli ayarları hatırlamak için Tercih Çerezleri kullanırız.
  • Güvenlik Çerezleri: Güvenlik amacıyla Güvenlik Çerezleri kullanırız.
  • Reklam Çerezleri: Sizinle ve ilgi duyduğunuz şeylerle alakalı reklam sunabilmek için Reklam Çerezleri kullanırız.

5. Verinin Kullanımı

 • Guide Consultants toplanan verileri çeşitli amaçlarda kullanır:
 • Hizmet'imizi sağlamak ve sürdürmek için;
 • Hizmet'imizde yaptığımız değişiklikleri size bildirmek için;
 • bunu yapmak istediğinizde Hizmet'imizin interaktif özelliklerine katılmanızı sağlayabilmek için;
 • müşteri desteği sağlamak için;
 • Hizmet'imizi geliştirmekte kullanılacak değerli bilgileri toplamak ve analiz etmek için;
 • Hizmet'imizin kullanımını takip etmek için;
 • teknik sorunları saptamak, engellemek ve çözmek için;
 • sizin sağladığınız herhangi bir amacı yerine getirmek için;
 • • faturalama ve toplama dâhil olmak üzere, sizin ile bizim aramızdaki sözleşme sonucunda çıkan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve haklarımızı kullanmak için;
 • satın aldığınız ya da bize hakkında soru sorduğunuz ürün, hizmet ve etkinliklere ilişkin haber, özel teklif ve genel bilgi sunmak için (bu tarz bilgileri almayı reddetmediyseniz);
 • bilgi sunduğunuzda açıklamasını yapabileceğimiz başka herhangi bir durum için;
 • izniniz olduğu sürece başka herhangi bir amaç için.

6. Verinin Muhafazası

 • Bu Gizlilik Politikası'nda belirlenen amaçlar için gerekli olduğu sürece, Kişisel Verinizi saklarız.
 • Yasal zorunluluklarımızı yerine getirmek (örneğin ilgili mevzuatlara itaat etmek için verilerinizi saklamamız gerekiyorsa), ihtilafları çözmek ve yasal anlaşma ile politikalarımızı uygulamak için Kişi Verinizi saklar ve gerektiği kadar kullanırız.
 • Ayrıca Kullanım Verisini iç analiz için saklarız. Güvenliği artırmak ve Hizmet'mizin fonksiyonlarını geliştirmek için kullanıldığı durumlar ya da yasal olarak bu verileri daha uzun süre tutmamızın zorunluğu olduğu durumlar haricinde, Kullanım Verileri genelde daha kısa bir süre tutulur.

7. Verinin Transferi

 • Kişisel Veriler dâhil bilgileriniz kendi eyalet, şehir, ülke veya kendi yargı alanınızdan farklı veri koruma kanunlarına sahip başka bir devlet yargı alanındaki bilgisayarlara transfer edilebilir ve burada sürdürülebilir.
 • Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında bulunuyor ve bize bilgi vermeyi kabul ediyorsanız Kişisel Veriler dâhil bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer ettiğimizi ve verileri orada işlediğimizi lütfen unutmayın.
 • Bu Gizlilik Politikası'nı takiben bu tarz bilgileri göndermeniz, bu transferi kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 • Guide Consultants verilerinizin güvenli ve bu Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde işlenmesi için atılması gereken bütün adımları atar. Verilerinizin ve diğer bilgilerinizin güvenliği dâhil olmak üzere uygun ve yeterli kontrol olmadığı sürece, Kişisel Verileriniz hiçbir kurum veya ülkeye taşınmaz.

8. Verinin İfşası

 • Topladığımız ya da sizin verdiğiniz kişisel bilgileri ifşa edebiliriz:
  • Emniyet yetkililerine ifşa. Kanunen ya da yetkililer tarafından yapılmış geçerli bir talebe cevap olarak Kişisel Verilerinizi ifşa etmemiz zorunlu kılınabilir.
  • Diğer durumlar. Bilgilerinizi aşağıdaki taraf ve amaçlar doğrultusunda da ifşa edebiliriz:
 • bağlı kuruluş ve iştiraklerimize
 • işletmemizi desteklemek için kullandığımız yüklenici, hizmet sağlayıcı ve diğer üçüncü taraflara;
 • sizin bilgi sağladığınız bir amacı yerine getirmek için;
 • bilgi sağladığınızda bizim tarafımızdan belirtilmiş olan başka herhangi bir sebep için;
 • izninizi alarak diğer bütün durumlar için;
 • Şirket'in, müşterilerimizin ve diğerlerinin hak, mülk ve güvenliklerini korumak için ifşanın gerekli veya uygun olduğuna inanırsak.

9. Verinin Güvenliği

 • Verilerinizin güvenliği bizim için çok öenmlidir ama lütfen internet üzerinden yapılan hiçbir aktarım ya da hiçbir elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olamayacağını unutmayınız. Kişisel Verilerinizi korumak adına ticari olarak uygun yöntemleri kullanmak için elimizden geleni yapsak da mutlak güvenliğinizi garanti edemeyiz.

10. Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) Göre Veri Koruma Haklarınız

 • Avrupa Birliği (AB/EU) ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA/EEA) ikamet ediyorsanız GDPR'nin kapsadığı çeşitli veri koruma haklarına sahipsinizdir. Daha fazla bilgi için şu linke tıklayın: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 • Kişisel Verinizin kullanımını düzeltme, değiştirme, silme ve sınırlamanıza imkân sağlamak için gerekli adımlara atmaya çalışırız.
 • Hakkınızda hangi Kişisel Verileri tuttuğumuzu öğrenmek veya bu verilerin sistemimizden silinmesini istiyorsanız lütfen bize e-posta atın ..
 • Bazı durumlar için aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsinizdir:
 • hakkınızda elimizde tuttuğumuz bilgiler için erişme, güncelleme ve silme hakkı;
 • düzeltme hakkı. Size ait bilgiler yanlış veya eksikse bu bilgileri değiştirme hakkına sahipsinizdir;
 • itiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır;
 • kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamız için talepte bulunma hakkınız vardır;
 • veri taşınabirliği hakkı. Kişisel Verinizin bir kopyasını yapılı, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde alma hakkınız vardır;
 • geri çekme hakkı. Kişisel bilgilerinizi işleyebilmemiz için izninize ihtiyacımızın olduğu yerler için verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri çekebilme hakkına sahipsinizdir;
  • Bu taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.
  • Bazı gerekli veriler olmadan Hizmet sunamayacağımızı unutmayın.
  • Kişisel Verilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında Veri Koruma Yetkililerine şikâyet etme hakkınız vardır.
  • Daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki (AEA/EEA) yerel veri koruma yetkililerinize danışın.

11. Kaliforniya Gizliliği Koruma Yasasına (CalOPPA) Göre Veri Koruma Haklarınız

 • CalOPPA ticari web siteleri ve online hizmetlerin bir gizlilik politikası yazmalarını zorunlu kılan ülke içindeki ilk eyalet kanunudur. Bu kanunun yetkisi Kaliforniya'nın dışına çıkar ve Kaliforniyalı tüketicilerden kişiyi tanımlayabilir bilgiler toplayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ve dünyadaki) kişi veya şirketlerin, web sitelerinde açık bir gizlilik politikası yayımlamaları ve hangi bilgilerin toplandığı ile bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığını bildirmeleri ve bu politikaya uymaları istenir. Daha fazla bilgi için: https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacy-protection-act-caloppa-3/
 • CalOPPA'ya göre aşağıdaki maddeleri kabul ederiz:
 • Kullanıcı, sitemizi anonim olarak ziyaret edebilir;
 • Gizlilik Politika'mızın linkinde "Gizlilik" (Privacy) kelimesi geçer ve web sitemizin ana sayfasının üst tarafında belirtilen sayfada kolaylıkla bulunabilir;
 • kullanıcılara Gizlilik Politikası sayfamızda yapılmış her türlü gizlilik politikası değişiklikleri haber verilir;
 • kullanıcılar aşağıdaki adrese e-posta atarak kişisel bilgilerini değiştirebilirler: info@com.
  • "Do Not Track" sinyallerine ilişkin Politika'mız:
 • Do Not Track sinyallerine itibar eder ve Do No Track tarayıcı mekanizmasının kullanıldığı yerlerde izleme yapmaz, çerez yerleştirmez ve reklam kullanmayız.
 • Do Not Track izlenmek istemediğinizi web sitelerine bildirmenize yarayan, web tarayıcınızda kurabileceğiniz bir tercihtir.
 • Web tarayıcınızın Tercihler veya Ayarlar sayfasıan giderek Do Not Track'i açabilir veya kapatabilirsiniz.

12. Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasasına (CCPA) Göre Veri Koruma Haklarınız

 • Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız hakkınızda hangi verileri topladığımızı öğrenme ve verilerinizi silmemizi ya da satmamamızı (paylaşmamızı) isteme hakkınız vardır. Veri koruma haklarınızı kullanmak için çeşitli taleplerde bulunabilir ve bizden şunları isteyebilirsiniz:
  • Hakkınızda hangi bilgilere sahip olduğumuzu öğrenmek için. Eğer bu talepte bulunursanız size aşağıdakileri göndeririz:
 • Hakkınızda topladığımız kişisel bilgilerin kategorileri.
 • Kişisel bilgilerinizi topladığımız kaynakların kategorileri.
 • Kişisel bilgilerinizi toplamak veya satmamızın iş ya da ticari sebebi.
 • Kişisel bilgileri paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri.
 • Hakkınızda topladığımız özel kişisel bilgilerin ayrıntıları.
 • Sattığmıız kişisel bilgilerin kategorileri ve bunları sattığımız şirketlerin kategorileri. Eğer kişisel bilginizi satmamışsak bunu size bildiririz.
 • İş amacıyla ifşa ettiğimiz kişisel bilgilerin kategori listesi ve bu bilgileri paylaştığımız şirketlerin kategorileri.
  • Bizden bu bilgileri vermemizi on iki aylık süre içinde iki kere isteyebileceğinizi unutmayın. Bu talepte bulunduğunuzda, verdiğimiz bilgilerin hakkınızda son 12 ay içinde topladığımız kişisel bilgilerle sınırlı olabilir.
  • Kişisel bilgilerinizi silmek için. Eğer bu talepte bulunursanız talebin yapıldığı tarihe kadar hakkınızda tutuğumuz kişisel bilgileri kayıtlarımızdan siler ve diğer hizmet sağlayıcılardan da bunu yapmalarını söyleriz. Bazı durumlarda, silinme işlemi, bilgilerin tanımlamadan çıkarılmasıyla gerçekleşebilir. Eğer kişisel bilgilerinizi silmeyi seçerseniz çalışması için kişisel bilgilerinizin gerektiği bazı özellikleri kullanamayabilirsiniz.
  • Kişisel bilgilerinizin satımını durdurmak için. Biz kişisel bilgilerinizi hiçbir üçüncü tarafa herhangi bir sebeple satmaz ya da kiralamayız. Kendi Kişisel Verilerinizin sahibi yalnızca sizsinizdir ve bilgilerinizin dilediğiniz zaman verilmesi veya silinmesini istemek sizin elinizdedir.
  • o Yukarıda bahsi geçen Kaliforniya veri koruma haklarını kullanmak için lütfen talep veya taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle bize ulaştırın; e-posta: [email protected] veya telefon numarası: +971 4 3858850
  • o Yukarıda açıklanan veri koruma haklarınız CCPA ya da asıl adıyla Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ile kapsanır. Daha fazla bilgi için Kaliforniya Yasama Bilgileri'nni resmî sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu CCPA 01/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

13. Hizmet Sağlayıcıları

 • Hizmet'imizi desteklemeleri, adımıza Hizmet sağlamaları, Hizmet'le alakalı hizmet vermeleri ya da Hizmet'imizin kullanımına dair yardımda bulunmaları için üçüncü taraf şirket ve bireylerden yararlanabiliriz ("Hizmet Sağlayıcıları").
 • Bu üçüncü taraflar Kişisel Verinize yalnızca bizim adımıza bu işlemleri yapabilmek adına erişebilir ve bu verileri başka bir amaç için kullanmamak ya da ifşa etmemekle yükümlülerdir.

14. Analiz

 • Hizmet'imizin kullanımını takip ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.
 • Google Analytics web site trafiğini takip edip raporlayan, Google'ın sunduğu bir web analiz hizmetidir. Google toplanan verileri kullanarak Hizmetizin kullanımını izler ve takip eder. Bu veri, diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google toplanan veriyi, kendi reklam ağındaki reklamları bir bağlam içinde kavramsallaştırma ve kişiselleştirme amacıyla kullanabilir. Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Biz ayrıca Google'ın verilerinizi koruma politikalarına da göz atmanızı tavsiye ederiz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

15. Davranışsal Yeniden Pazarlama

 • Guide Consultants, Hizmet'imizi ziyaret ettikten sonra üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermek için yeniden pazarlama hizmetlerinden faydalanır. Biz ve üçüncü taraf satıcılarımız, Hizmet'e yaptığınız geçmiş ziyaretlere göre bilgilendirme, optimize etme ve reklam gösterme için çerez kullanırız.
 • Google Ads (AdWords) yeniden pazarlama hizmeti, Google Inc. tarafından sağlanır. Google Reklam Ayarları sayfasından Google Analytics'in Görüntülü Reklamlar'ından çıkabilir veya Google Görüntülü Reklam Ağı'nın reklamlarını özelleştirebilirsiniz:http://www.google.com/settings/ads Google ayrıca web tarayıcınız için Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi'ni yüklemenizi tavsiye eder. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi, ziyaretlerde verilerin Google Analytics tarafından toplanma ve kullanmasına engel olma imkânı tanır. Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret edin:https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Facebook yeniden pazarlama hizmeti, Facebook Inc. tarafından sağlanır. Facebook'un internet tabanlı reklamları hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu sayfayı ziyaret edin: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Facebook'un ilgi tabanlı reklamlarından çıkmak için Facebook'un şu talimatlarını uygulayabilirsiniz: https://www.facebook.com/help/568137493302217/. Facebook Digital Advertising Alliance tarafınndan kurulan Online Davranışsal Reklamlar için Öz Düzenleyici Prensipler'e bağlı kalır. Facebook ve diğer katılımcı şirketlerden ABD'deki Digital Advertising Alliance http://www.aboutads.info/choices/, Kanada'daki Digital Advertising Alliance of Canda http://youradchoices.ca/ ya da Avrupa'daki European Interactive Digital Advertising Alliance http://www.youronlinechoices.eu/ adreslerini kullanarak çıkabilir ya da bunun için mobil cihazınızın ayarlarını kullanabilirsiniz. Facebook'un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un Veri Politikası'nı ziyaret edin:https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • Instagram yeniden pazarlama hizmeti Facebook Inc. tarafından sağlanır. Instagram'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Instagram'ın Gizlilik Şartları sayfasını ziyaret edin: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 • LinkedIn yeniden pazarlamak hizmeti Microsoft Cooperation tarafından sağlanır. LınkedIn'in internet tabanlı reklamları hakkında daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ads. LinkedIn'in gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen LinkedIn''in Veri Politikası'nı ziyaret edin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

16. Diğer Sitelere Giden Linkler

 • Hizmet'imizde bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer sitelere giden linkler bulunabilir.
 • Eğer üçüncü taraf bir linke tıklarsanız o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz.
 • Ziyaret ettiğiniz her sitenin gizlilik politikasını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.
 • Hiçbir üçüncü taraf site ve hizmetin içerik, gizlilik politikaları ve gizlilik uygulamaları hakkında kontrole sahip değilizdir ve bunun için bir sorumluluk kabul etmeyiz.

17. Çocukların Gizliliği

 • Hizmetlerimiz 18 yaşının altındaki çocuklar ("Çocuklar") tarafından kullanması amacıyla sunulmamamaktadır.
 • 18 yaşının altındaki Çocuklardan bilerek kişiyi tanımlayabilir bilgiler toplamayız.
 • Eğer bir Çocuğun bize Kişisel Veri sunduğunu fark ederseniz lütfen bize ulaşın.
 • Ebeveyninin izni olmadan Çocuklardan Kişisel Veri topladığımızın farkına varırsak bu bilgileri sunucularımızdan silmek için gerekli adımları atarız.

18. Bu Gizlilik Politikasına Yapılan Değişiklikler

 • Gizlilik Politikası'nı zaman zaman güncelleyebiliriz.
 • Yapılan tüm değişiklikleri, yeni Gizlilik Politikası'nı bu sayfada yayımlayarak size bildiririz.
 • Değişiklikler yürürlüğe girmeden önce, e-posta ve/veya Hizmet'imizdeki belirgin bir bildiri yoluyla sizi bilgilendirir ve bu Gizlilik Politikası'nın üst tarafındaki "yürürlük tarihi"ni güncelleriz.
 • Herhangi bir değişiklik olması ihtimaline karşı, bu Gizlilik Politikası'nı belirli aralıklarla incelemenizi tavsiye ederiz.
 • Bu Gizlilik Politikası'na yapılan değişiklikler, bu sayfada yayımlandığı an yürürlüğe girer.

19. Bize Ulaşın

 • Bu Gizlilik politikası hakkında sorunuz varsa lütfen [email protected] adresinden e-postayla ya da +971 4 3858850 numarasından telefonla bize ulaşın.