Hüküm ve Koşullar

Giriş

Guide Consultants'a (devamında “Şirket”, “biz”, “bizim”, “bize”)hoş geldiniz. Biz şu anda beş farklı ülke tarafından onaylı, Yatırım Yoluyla Vatandaşlık ve Altın Vize hizmetleri sunan yetkili bir acenteyizdir.

Hüküm ve Koşulları sayfamıza tıkladınız. Lütfen biraz bekleyin, kendinize bir fincan kahve doldurun ve aşağıdaki sayfaları dikkatlice okuyun. Bu yalnızca 20 dakikanızı alacaktır.

Bu Hizmet Kullanım Şartları ((“Şartlar”, “Hizmet Kullanım Şartları”) Hizmet Kullanım Şartları”Web sitesi”, “Site”)adresindeki sayfaları kullanım şeklinizi idare eder.  

Gizlilik Politikamız ise Hizmetlerimizi kullanma şeklinizi idare eder ve web sayfalarımızı kullanmanın sonucuyla ortaya çıkan bilgileri nasıl topladığımız, koruduğumuz ve açığa çıkardığımızı anlatır. Gizlilik Politika'mıza buradan ulaşabilirsiniz: https://www.guideconsultants.com/privacy-policy/

Bizimle olan anlaşmanız bu Şartları ve Gizlilik Politikamızı içerir (“Anlaşmalar”). Anlaşmaları okuyup anladığınızı ve bunlara bağlı olmayı kabul ettiğinizi tasdik edersiniz. Eğer bu Anlaşmaları kabul etmiyor ya da Anlaşmalara uyamıyorsanız Hizmet'imizden yararlanamazsınız ama bu durumda çözüm bulabilmemiz için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın. Bu Şartlar ziyaretçileri, müşterileri ve Hizmet'imize erişmek isteyen diğer herkesi kapsar.

Sorumluluk gösterdiğiniz için teşekkür ederiz!

Siteye Erişim ve Sitenin Kullanımı

Siteyi yalnızca bu Şartlara ve uygun her türlü kanuna göre kullanabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapmak ya da yapmaya çalışmak yasaktır:

 • Siteyi veya siteye konaklık yapan sunucuları veya ağları bozmak veya bunlara karışmak;

 • Site üzerinde madencilik, robot, ekran kazıma veya diğer benzer veri toplama ve çıkarma araçları kullanmak; ya da

 • Sitedeki güvenliğe veya diğer özelliklere karışmak.

Sitenin her zaman, hiçbir kesinti olmadan kullanabileceğini temin etmez, Sitemize veya Sitemizle bağlantılı olan ya da Sitemizden olan hiçbir içeriğe ilişkin garanti sunmayız.

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla Sitemize ya da Sitemizin herhangi bir kısmına itibarımızı zedeleyen ya da kötüye kullanan bir bağlantı kuramazsınız:

 • • Böyle bir şey olmamasına rağmen bizimle bir alaka veya iştirakinizin olduğunu ya da bizden onay ya da destek aldığınızı ileri sürme ya da iddia etme; ya da

 • • Yasa dışı veya haksız bir şekilde.

Bu Sitedeki Bilgiler

Site ve Sitedeki içerikler telif hakları, marka hakları ve diğer fikrî mülkiyet haklarına tabidir. Bu haklar ya Guide Consultants'a aittir ya da Guide Consultants tarafından lisanslanmıştır. Yasalar ya da bizim tarafımızdan izin verilmediği sürece, bu Sitedeki herhangi bir materyali kopyalamak, aktarmak, iletmek, uyarlamak, dağıtmak, satmak ya da başka herhangi bir şekilde kullanmak yasaktır.
You must not reproduce, transmit, communicate, adapt, distribute, sell, modify or publish or otherwise use any of the material on the Site, except as permitted by statute or with our prior written consent.

Haberleşmeler

Hizmetimizi kullanarak basın bülteni, pazarlama, promosyon materyalleri ve gönderebileceğimiz diğer bilgilere abone olmayı kabul etmiş olursunuz. Ancak [email protected] adresinden bize ulaşarak bu haberleşmelerin biri ya da tamamından çıkmak mümkündür.

Yasak Kullanımlar

 • Hizmetlerimizi yalnızca hukuka uygun sebeplerle ve Şartlara uyarak kullanabilirsiniz.

 • Hizmeti aşağıdaki şekillerde kullanmayacağınızı kabul edersiniz:

 • Ulusal veya uluslararası herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal etmek.

 • Uygunsuz içerik veya herhangi başka bir şeye maruz bırakarak reşit olmayanlara zarar vermek, kötüye kullanmak ya da zarar vermek ve kötüye kullanmaya çalışmak.

 • "Çöp dosya", "zincir dosya", "spam" veya diğer benzer reklam veya promosyon içeren herhangi bir materyali göndermek veya temin etmek.

 • Şirketi, bir Şirket çalışanını, başka bir kullanıcıyı veya başka bir kişi veya tüzel kişiyi taklit etmek veya taklit etmeye çalışmak.

 • Başkalarının haklarını herhangi bir şekilde ihlal etmek veya yasak, tehdit edici, dolandıran ve kötü amaçlı olmak ya da kanunlara aykırı, yasak, dolandırıcı veya kötücül herhangi bir amaç veya aktiviteyle bağlantılı şekilde davranmak

 • Başkalarının Hizmeti kullanma veya Hizmetten yararlanmalarını kısıtlayan ya da bize göre Şirketi veya Hizmetin kullanıcılarına zarar verebilen ya da herhangi bir sorumluluğa itebilen bir davranışta bulunmak.

Ayrıca aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz:

 • Hizmeti devre dışı bırakabilecek, kapasitesini zorlayabilecek, hasar verebilecek ya da savunmasız bırakabilecek bir şekilde kullanmak ya da Hizmet aracılığıyla gerçek zamanlı etkinliğe girebilmeye zarar verme gibi diğer tarafların Hizmeti kullanmalarına engel olmak

 • Hizmetteki herhangi bir materyalin izlenmesi ve kopyalanması dâhil olmak üzere, Hizmete erişmek için robot, örümcek ya da başka bir otomatik cihaz, işlem veya yol kullanmak.

 • Hizmetteki herhangi bir materyali takip etmek veya kopyalamak ya da yetkisiz başka herhangi bir amaç için yazılı iznimiz olmadan manuel herhangi bir işlem kullanmak.

 • Hizmetin düzgün çalışmasına engel olan herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanmak.

 • Virüs, Trojan atı, solucan, yazılım bombası veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan başka herhangi bir materyal kullanmak.

 • Hizmetin herhangi bir kısmı, Hizmetin kaydedildiği sunucu ya da Hizmete bağlı herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına hasar verme, yetkisiz erişme, karışma veya bozma teşebbüsünde bulunmak.

 • Bir hizmet aksatma saldırısı veya dağıtık hizmet aksatma saldırısıyla Hizmete saldırmak.

 • Şirketin puanına hasar verebilen ya da üzerinde değişiklik yapabilen herhangi bir eylemde bulunmak.

 • Hizmetin düzgün çalışmasını başka herhangi bir şekilde engellemeye çalışmak.

Analiz

 • Hizmetimizin kullanımını takip ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

 • Google Analytics web site trafiğini takip edip raporlayan, Google'ın sunduğu bir web analiz hizmetidir. Google toplanan verileri kullanarak Hizmetizin kullanımını izler ve takip eder. Bu veri, diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google toplanan veriyi, kendi reklam ağındaki reklamları bir bağlam içinde kavramsallaştırma ve kişiselleştirme amacıyla kullanabilir.

 • Google'ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın Gizlilik Politikası sayfasını ziyaret edin: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 • • Biz ayrıca Google'ın verilerinizi koruma politikalarına da göz atmanızı tavsiye ederiz: https://policies.google.com/

Reşit Olmaylar Tarafından Kullanım

 • Hizmet yalnızca en az on sekiz (18) yaşındaki bireylerin erişimi ve kullanımı içindir.

 • Şirketin herhangi bir kısmına erişerek veya kullanarak bu anlaşmaya girmiş ve Şartlardaki bütün hüküm ve koşullara uymak için yeterli hak, yetki ve kapasiteye sahip olan en az on sekiz (18) yaşındaki bir birey olduğunuzu temin ve temsil etmiş olursunuz.

 • • Eğer en az on sekiz (18) yaşında değilseniz Hizmetin erişim ve kullanımınız yasaktır.

Fikrî Mülkiyet

 • Hizmet ve kendi orijinal içeriği (kullanıcılar tarafından sunulan İçerikler hariç), özellikleri ve fonksiyonları Guide Consultants ve lisansçılarının özel mülkiyetidir ve öyle kalacaktır.

 • Hizmet telif hakkı, marka hakkı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer kanunları tarafından korunur. Markamız ve ticari takdim şeklimiz, Guide Consultants'ın yazılı izni olmadan hiçbir hizmet veya ürünle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Telif Hakkı Politikası

 • Biz başkalarının fikrî mülkiyet haklarına saygı duyarız. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin telif hakkı veya diğer fikrî mülkiyet haklarının Hizmette bulunan bir İçerik sonucunda ihlali ("İhlal) iddiasına yanıt vermek ilkemizdir.

 • Eğer telif hakkı sahibi ya da bir telif hakkı sahibinin temsilcisiyseniz ve telif haklı çalışmanızın telif hakkı ihlali oluşturan bir şekilde kopyalandığını düşünüyorsanız lütfen bunu [email protected] adresinden “Telif Hakkı İhlali” konu başlığıyla, aşağıdaki "DMCA Bildirisi ve Telif Hakkı İddialarında Prosedür" kısmına uygun şekilde detaylarıyla bize yollayınız. Hizmet ve/veya İçerikler için yapılan ihlal iddialarında gerçeğe aykırı ya da kötü niyetli beyanlar sonucunda oluşabilecek hasarlardan (avukat ücreti ve yasal ücretler dâhil) sorumlu tutulabilirsiniz.

DMCA Bildirisi ve Telif Hakkı İhlali İddialarında Prosedür

Aşağıdaki bilgileri yazıyla Telif Hakkı Yetkilimize göndererek Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası (Digital Millennium Copyright Act / DMCA) ile ilgili bir bildiride bulunabilirsiniz (daha fazla bilgi: 17 U.S.C 512(c)(3)):

 • Telif hakkı sahibinin menfaati adına hareket etme yetkisi olan kişinin elektronik ya da fiziki imzası;

 • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif haklı çalışmanın açıklaması ve telif haklı çalışmanın ya da telif haklı çalışmanın bulunduğu sitenin URL'si (yani web sayfası adresi);

 • İhlal edildiğini iddia ettiğiniz materyalin ihlal edildiği URL ya da Hizmet içindeki konumu;

 • adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz;

 • ihtilaflı kullanımın telif hakkı sahibi, aracısı ya da kanun tarafından yetkilendirilmediğine samimiyetli inandığınıza dair beyanınız;

 • Bildirinizde sunduğunuz yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve sizin telif hakkı sahibi ya da telif hakkı sahibinin adına hareket eden kişi olduğunuza dair yeminli ifadeniz.

 • Telif Hakkı Yetkilimize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Hata Bildirme ve Geri Bildirim

 • Hatalara ilişkin bilgi ve geri gildirim, iyileştirme için öneri, düşünce, sorun, şikâyet ve Hizmetimize ilişkin diğer konuları [email protected] adresinden bize gönderebilirsiniz (“Geri bildirim”).

 • Şu maddeleri kabul edersiniz: (i) Geri bildirimin veya geri bildirime ilişkin herhangi bir fikrî mülkiyet hakkını veya diğer hak ve tapuları tutamaz, alamaz veya iddia edemezsiniz; (ii) Şirket, Geri bildirime yakın fikirler geliştirmiş olabilir; (iii) Geri bildirim siz veya herhangi bir üçüncü tarafın gizli bilgilerini veya fikrî mülkiyetini içeremez ve (iv) Şirketin, Geri bildirime ilişkin mahremiyet yükümlülüğü yoktur. Uyulmakla yükümlü uygun kanunlar sebebiyle Geri bildirim sahipliğinin transferi mümkün olmazsa, Geri bildirimin herhangi bir şekil veya amaçla kullanım hakkını Şirkete ve iştiraklerine özel, transfer edilebilir, geri alınamaz, ücretsiz, alt lisanslanabilir, sınırsız ve daimi olarak vermiş olursunuz.

Diğer Web Sitelerine Giden Linkler

 • Hizmetimiz üçüncü taraf web sitelerine veya Guide Consultants'ın sahip olmadığı ve kontrol etmediği hizmetlere giden linkler içerebilir.

 • Herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetin içerik, gizlilik politikası ve uygulamalarına ilişkin hiçbir kontrolümüz yoktur ve bununla ilgili mesuliyet almayız.

 • Bu birey veya tüzel kişilerin kendi web sitelerinde sundukları hiçbir şey için garanti vermeyiz.

 • Herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinde ya da bu web sitesi ve hizmetlerine güvenme sonucunda meydana gelen veya meydana geldiği iddia edilen hiçbir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak Guide Consultants'ın mesuliyetinin olmayacağını kabul edersiniz.

 • Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitesi ve hizmetlerin kullanım şartları ve gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Taahhüt Reddi

 • Bu hizmetler şirket tarafından "olduğu gibi" ve "bulunduğu gibi" sunulur. Şirket bu hizmetler veya hizmetler içindeki bilgi, içerik ya da materyallere ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir beyan veya taahhütte bulunmaz. Bu hizmetler ile içeriklerinin kullanımı ve bizden aldığınız herhangi bir hizmet veya ürünün yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu açık bir şekilde kabul edersiniz.

 • Ne şirket ne de şirketle ilişkisi olan herhangi biri hizmetlerin tamlığı, güvenliği, güvenilirliği, kalitesi, doğrulu ve bulunma durumuna ilişkin beyan ve taahhütte bulunur. Daha önce belirtilen maddeleri sınırlamadan, ne şirket ne de şirketle ilişkisi olan herhangi biri, hizmetler ile içeriklerinin kullanımı ve hizmet aracılığıyla alının herhangi bir hizmet veya ürünün doğru, güvenilir, hatasız ve daimi olacağını, hataların düzeltileceğini, hizmetin ya da hizmeti mümkün kılan sunucuda virüs veya herhangi bir zararlı etmenin bulunmayacağını ya da hizmet veya hizmetler aracılığıyla alınan hizmet ve ürünlerin beklentilerinizi karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

 • Şirket işbu vesileyle ticari elverişlilik, ihlal etmeme durumu ve belli bir amaç için uygunlukla sınırlı olmamak kaydı ile doğrudan veya dolaylı, meşru ya da meşru olmayan her türlü taahhüdü reddeder.

 • Yukarıda geçenler, uygun mevzuattan hariç veya sınırlı tutulamayan hiçbir taahhüdü etkilemez.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Kanunen yasaklanmadığı sürece, bizi ve görevlilerimiz, yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve temsilcilerimizi sözleşmeye uygun eylem, ihmal veya başka bir haksız eylem sonucunda veya bu anlaşmayla ya da anlaşmaya bağlı olarak meydana gelebilecek herhangi bir dolaylı, cezai, özel veya arızi zarara karşı masun tutarsınız (dava veya tahkim olsun veya olmasın, avukat giderlerinin yanı sıra, dava ile tahkim ya da duruşma veya temyize ilişkin bütün masraflar dâhil). Şirket oluşabilecek hasara ilişkin daha önce bilgilendirilse bile bu anlaşmanın ya da sizin ihlaliniz sonucunda yerel kanun, yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal eden kişisel yaralanma veya mal hasarı ilgili iddialar da buna dâhildir. Kanunen yasaklanmadığı sürece, şirketin üzerinde de sorumluluk olduğuna karar verilirse, bu yalnızca ürün ve/veya hizmetler için verilen ücretlerle sınırlı olur ve hiçbir suretle dolaylı veya cezai hasar ortaya çıkmaz. Bazı devlet ve eyaletler cezai, arızi ya da dolaylı hasarın sınırlandırılmasını hariç tuttuğundan mevzubahis sınırlama ve hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir.

İptal Etme

 • Sona erme tarihinden önce meydana gelip her iki tarafı da ilgilendiren mesuliyet ve zorunluluklar, her türlü amaç için bu anlaşmanın bitişinden sonra da devam edecektir.

 • Sizin ya da bizim tarafımızdan iptal edilmediği sürece bu Hizmet Kullanım Şartları geçerli olacaktır.

 • Hizmetlerimizi artık kullanmak istemediğinizde ya da sitemizi kullanmayı bıraktığınızda bize bildirerek bu Hizmet Kullanım Şartlarını istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz..

 • Yalnızca kendi yargımıza göre bu Hizmet Kullanım Şartları'nın herhangi bir hüküm veya koşuluna bağlı kalmamışsanız veya bağlı kalmadığınızdan şüphelenmişsek, biz de hiçbir bildirimde bulunmaksızın bu anlaşmayı iptal edebiliriz ve iptal etme tarihine kadar, bu tarih dâhil olmak üzere ödemeniz gereken bütün ücretlerden sorumlu olmaya devam edersiniz; ve/veya buna uygun şekilde Hizmetlerimize (ya da herhangi bir kısmına) erişiminizi engelleyebiliriz.

Sözleşmenin Bütünlüğü

 • Bu Hizmet Kullanım Şartlarının herhangi bir hak veya hükmünü yerine getirememiş veya uygulayamamış olmamız, bu hak veya hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmez.

 • Bu Hizmet Kullanım Şartları ve bizim tarafımızdan bu siteye koyulmuş site ve Hizmete ilişkin her türlü politika ve işletme kuralları, sözleşmenin bütünlüğünü ve sizinle bizim aramızdaki anlaşmayı oluşturur ve Hizmeti kullanım şeklinizi yönlendirir ve sizin ile bizim aramızda yazılı veya sözlü fark etmeksizin daha önce veya eş zamanlı olan bütün anlaşma, haberleşme ve tekliflerin yerini alır (Hizmet Kullanım Şartları'nın eski sürümleri ile sınırlı olmamak kaydıyla).

Amir Hüküm

 • Kanun hükümleriyle ihtilaline bakılmaksızın bu Şartlar, Birleşik Arap Emirlileri'nin kanunlarına göre uygulanacak ve yorumlanacaktır.

 • Bu Şartların herhangi bir hak veya hükmünü uygulayamamış olmamız, bu hak veya hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmez.

 • Bu şartlardaki herhangi bir hüküm, bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu Şartların kalan diğer hükümleri yürürlükte olmaya devam edecektir. Bu şartlar aramızdaki Hizmete ilişkin sözleşmenin bütünlüğünü oluşturur ve Hizmete ilişkin aramızda yapmış olabileceğimiz diğer bütün anlaşmaların yerine geçer.

Hizmet Değişimleri

 • Hizmeti ve Hizmetimiz aracılığıyla sunduğumuz herhangi bir hizmet veya materyali tamamıyla kendi takdirimize göre, haber vermeksizin değiştirme veya gerçi çekme hakkını saklı tutarız.

 • Hizmetin bir kısmı veya tamamı ne sebeple olursa olsun herhangi bir zaman veya herhangi bir süre boyunca kullanılamazsa bundan sorumlu tutulmayız.

Şartların Tebdili

 • Tamamıyla kendi takdirimize göre, güncellenmiş/tebdil edilmiş şartları ve web sitemize yapılan değişiklikleri yayımlayarak bu Hizmet Kullanım Şartları'nın herhangi bir kısmını güncelleme, değiştirme ya da yenileme hakkını saklı tutarız.

 • Bu Şartları düzenli aralıklarla kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.

 • Şartlar revize edildikten sonra bu Platformu kullanmaya devam etmeniz, yapılan değişiklikleri onayladığınız anlamına gelir.

 • Tüm bu maddeler sizin için bağlayıcı olduğundan bu sayfayı sık sık ziyaret etmeniz ve yapılan değişikliklerin farkında olmanız beklenir.

 • Herhangi bir değişiklik yürürlüğe girdiğinde Hizmetimize erişmeye ve Hizmetimizi kullanmaya devam etmeniz hâlinde, revize edilmiş şartlara bağlı olmayı kabul etmiş olursunuz.

 • Eğer yeni şartları kabul etmezseniz, artık Hizmetimizi kullanma yetkisine sahip olmazsınız.

Tazminat

Bu Şartları ya da bir üçüncü tarafın hak veya kanununu ihlaliniz sonucunda ortaya çıkan, makul yasal ücretler dâhil olmak üzere her tür ve mahiyete ilişkin, bilinen veya bilinmeyen iddia, talep, dava, kayıp ve hasardan (gerçek, özel ve dolaylı) biz, bizimle ilgisi olan tüzel kişilikler, iştirakler ve hem bizim hem de onların görevli, temsilci ve çalışanlarını tazmin edeceğinizi, koruyacağınızı ve sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.

Feragat ve Bölünebilirlik

 • Şirketin şartlar içinde öne sürülmüş hiçbir hüküm veya şarta ilişkin feragati, bu hüküm ve şartın veya başka bir hüküm veya şartın devam eden feragati olarak kabul edilmez ve Şirketin şartlar içindeki bir hak veya hükmü beyan etmemesi, bu hak ve hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmez.

 • Şartların herhangi bir hükmü bir mahkeme veya başka bir yetkili yargı alanının jürisi tarafından herhangi bir sebepten dolayı geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz kılınırsa, Şartların kalan hükümlerinin tam olarak yürürlülükte kalabilmesi için bu hükümler ortadan kaldırılır ya da en düşük seviyede sınırlandırılır.

Kabul

Bu hizmeti veya tarafımızdan sunulan diğer hizmetleri kullandığınızda, bu hizmet kullanım şartlarını okuduğunuzu ve onlara bağlı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

Bize Ulaşın

Hüküm ve Koşullar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız ya da sorunuz veya şikâyetiniz varsa lütfen [email protected] adresinden ya da +971 4 3858850 telefon numarasından bize ulaşın.